2014 - Lễ vinh danh 50 Công ty Niêm yết tốt nhất Việt Nam 2014 - Lễ vinh danh 50 Công ty Niêm yết tốt nhất Việt Nam 2014 - Lễ vinh danh 50 Công ty Niêm yết tốt nhất Việt Nam

Trang chủ

Home

Danh sách “50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam” ghi nhận những công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó có cả những công ty rất lớn và những công ty vừa và nhỏ. Để được chọn vào danh sách này, các công ty phải có tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong vòng 3 năm liên tiếp. Các công ty ứng viên được đánh giá cho điểm dựa trên các chỉ số tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn và lợi nhuận trên cổ phiếu. Đây là những công ty đang tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư, cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.

Để ghi nhận những thành tựu của “50 công ty Niêm yết tốt nhất Việt Nam”, Forbes Việt Nam sẽ tổ chức Lễ vinh danh trang trọng vào ngày 17.10.2014 tại khách sạn Intercontinental Asiana Saigon

Forbes Vietnam’s “50 Best Vietnamese Listed Companies” honors companies with the best business and financial performances listed in the Vietnam Stock exchange, including large, medium-sized and small companies. To be considered, companies must have growth and profitability within 3 consecutive years. They are evaluated on their compounded growth in revenue, profit, return on capital and earnings per share. These are companies that are creating jobs for workers, bringing benefits for shareholders and investors, and contributing to the development of the economy.

To honor the success these “50 Best Vietnamese Listed Companies”, Forbes Vietnam is organizing an Award Ceremony and Dinner on October 17 at Intercontinental Asiana Saigon

Chương trình Program

Bàn tròn lãnh đạo: Thách thức Quản Trị Doanh NghiệpLeadership roundtable ( exclusive by invitation) Corporate Governance – The Challenges

Tiệc nhẹNetworking Cocktail

Lễ vinh danh và Tiệc tốiAward Ceremony and Dinner

Sponsors Tài trợ

Địa điểm Accommodation

Lễ vinh danh “50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam” sẽ diễn ra tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon, thành phố Hồ Chí Minh.

Khách sạn sẽ có những ưu đãi đặc biệt dành cho các đại biểu tham gia sự kiện lưu trú tại khách sạn.

Vui lòng liên hệ để đặt chỗ:

Mr Thành
Phụ trách đặt phòng
Số điện thoại: +84 8 3520 9999 – Số nội bộ: 4219
Email: luutien.thanh@ihg.com

Vui lòng lưu ý tất cả các đặt phòng đều tuân theo các điều khoản và quy định của khách sạn Asiana Intercontinental Hotel.

Forbes Vietnam’s “50 Best Vietnamese Listed Companies” will be held at InterContinental Asiana Saigon, Ho Chi Minh City.

The hotel is offering all our participants of Forbes Vietnam’s “50 Best Vietnamese Listed Companies” a special delegate rate.

Please contact the following for assistance with your room reservations:

Mr Thanh
Booking service
Tel: +84 8 3520 9999 – Ext: 4219
Email: luutien.thanh@ihg.com

Kindly note that all room bookings will be subjected to the terms and conditions of the InterContinental Asiana Saigon Hotel.

Kết Nối Với Chúng Tôi Connect to us

Liên HệContact

Forbes Việt NamForbes VietNam
Địa chỉStreet Address
HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai,HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai,
Phường 5, Quận 3, TP. HCM, Việt NamWard 5, Dist 3, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoạiPhone: (+84) 28 3832 7575
Fax: (+84) 28 3834 3535
Email: forbesvietnam@forbesvietnam.com

Cơ hội làm diễn giảFor Speaking Opportunities:
Lan Anh Nguyen
Email: lananh.nguyen@forbesvietnam.com

Cơ hội tham gia tài trợ For Sponsorship Inquiries:
Sales DepartmentBộ phận Kinh doanh
Email: Sales@forbesvietnam.com

Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khácFor General Conference and Registration:
Event DepartmentBộ phận Tổ chức sự kiện
Email: registration@forbesvietnam.com
Hotline: 0933 244 600- 0902 440 175
MESSAGE SENT!