Forbes Vietnam - Tech Summit 2020 Forbes Vietnam - Tech Summit 2020 Forbes Vietnam - Tech Summit 2020

Tổng quan Overview

Trong kỷ nguyên Internet, biên giới địa lý, hành chính không còn nhiều ý nghĩa như từng xảy ra trong 200 năm trở lại đây. Rất nhiều dịch vụ, sản phẩm mới được sản sinh, cung ứng ở quy mô châu lục hay toàn thế giới. Kỷ nguyên Internet cũng mở ra các cơ hội để nhân loại có thể tập hợp nguồn lực, chung tay giải các bài toán lớn của thế kỷ như biến đối khí hậu, ô nhiễm môi trường, để phát hiện, ngăn chặn thảm họa, đưa ra các phương thức phát triển có tính bền vững, thân thiện môi trường.

Dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên giá trị nhất trên thế giới mà những doanh nghiệp, tổ chức khám phá được mỏ tài nguyên mới này và biết cách khai thác sẽ có vị thế khó lòng thay thế được trong việc tạo và cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho tệp khách hàng lớn ở quy mô toàn cầu. Nếu ví dữ liệu như một kho báu quý giá, doanh nghiệp hay tổ chức nào có được khả năng khai thác, xử lý dữ liệu sẽ là các “vị vua Midas” huyền thoại có bàn tay chạm vào bất kỳ thứ gì cũng biến thành vàng.

Với chủ đề Khám phá kho báu Midas, các diễn giả sẽ trình bày các nội dung sâu, rộng về các công nghệ chính trong kho báu dữ liệu. Các phiên thảo luận với sự tham dự của các diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet of Thing, bảo mật sẽ bàn về phương thức phát triển của các công nghệ mới, tương lai phát triển của các ngành, dịch vụ có ảnh hưởng quan trọng tới đời sống kinh tế – xã hội của quốc gia và thế giới.

In the age of the Internet, the geographical and administrative boundaries are no longer as significant as they have been in the past 200 years. New services and products are brought into the market in a regional or global scale. The Internet has also been opening the opportunities to gather resources, to solve major problems of the century such as climate changes and environmental pollution, to prevent disasters and suggest ways to develop more sustainably.

In this decade, data has become a newly discovered gem in the world that any business and organization who are able to mine it will have a strong foothold in producing and providing services to the world. They will become a King Midas in the Greek mythology, who is popularly remembered for his ability to turn everything he touched into gold.

In the Tech Summit 2020 hosted by Forbes Vietnam, under the theme of Making the Midas touch, outstanding international speakers will give presentations about the new and upcoming key technologies in the data field. Panel discussions with the participation of leading speakers and experts in the fields of AI, big data, IoT, and security will discuss the development of new technologies, the future of industries and services that influence socio-economic life at the national and global scale.

Diễn giả Speakers

Chương Trình Agenda

16.07.2020 16.07.2020

Đăng ký sự kiệnRegistration and Networking

Khai mạc - Diễn vănWelcome Remark

Bài trình bày 1: Cơ hội từ 5GKeynote Speech 1: New possibilities from 5G

Bài trình bày 2: Của máy và ngườiKeynote Speech 2: Machine’s and Human’s

Phiên thảo luận 1: Những cánh cửa tương laiPanel discussion 1: The future doors

Giải laoTea-break

Phiên thảo luận 2: Chìa khóa tăng trưởng: định dạng mới Panel Discussion 2: The Key Growth: A New Format

Kết thúc chương trìnhThe End

Thư viện ảnh Gallery

Video Video

Điểm nhấn Highlights

Sponsors Tài trợ

STRATEGIC PARTNER

FORBES VIETNAM GOLD

FORBES VIETNAM SILVER

SUPPORTING MEDIA

Liên hệ Contact us

Forbes VietnamForbes Việt Nam
Address: HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Disc. 3, HCMC, Vietnam Địa chỉ: HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, HCMC
Tel: +84 28 3832 7575

For Sponsorship Inquiries: Cơ hội tham gia tài trợ:
Sales Team Bộ phận Kinh doanh
Email: Sales@forbesvietnam.com

For General Conference and Registration: Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khác:
Bộ phận Tổ chức sự kiện Event Team
Email: invitation@forbesvietnam.com
Hotline: 0933 244 600

MESSAGE SENT!