Forbes Việt Nam - Hội nghị Bất động sản 2020 Forbes Việt Nam - Hội nghị Bất động sản 2020 Forbes Việt Nam - Hội nghị Bất động sản 2020

Tổng quan Overview

Nằm trong nhóm một số nước chứng tỏ khả năng kiểm soát dịch COVID-19 chặt chẽ, kinh tế Việt Nam duy trì được mức độ tăng trưởng GDP dương 1,81% tính tới hết quý 2/2020. Tuy nhiên, cũng như nhiều ngành, lĩnh vực chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh, thị trường bất động sản kém sôi động ở các mảng bất động sản nhà ở, văn phòng cho thuê, bất động sản nghỉ dưỡng, từ nguồn cung lẫn tiêu thụ. Một vài điểm tích cực, đến từ bối cảnh “bình thường mới” có thể thúc đẩy nhu cầu về không gian học tập làm việc tập trung, hơp tác và chia sẻ hay sự dịch chuyển của chuỗi sản xuất tiếp tục diễn ra ở bình diện khu vực, mà Việt Nam là một lựa chọn hợp lý. Bên cạnh đó, chính phủ sử dụng đầu tư công như một trong chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng hay thử nghiệm mô hình đô thị trong đô thị ở TP.HCM.

Hội thảo bất động sản năm 2020 của Forbes Việt Nam là nơi cung cấp thông tin thị trường cập nhật, xu hướng đầu tư bất động sản, cũng như là diễn đàn chia sẻ, trao đổi các giải pháp có tính sáng tạo của các doanh nghiệp, các đề xuất, kiến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô tạo những cơ hội mới trong đầu tư và thúc đẩy thị trường.

Sự kiện quy tụ những tổ chức, nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong nước và khu vực, đưa ra những góc nhìn về tổng quan thị trường, các nhân tố chính ảnh hưởng tới từng phân khúc nhà ở, căn hộ, bán lẻ, công nghiệp, cũng như xu hướng mới có ảnh hưởng lâu dài đến thị trường.

Nằm trong nhóm một số nước chứng tỏ khả năng kiểm soát dịch COVID-19 chặt chẽ, kinh tế Việt Nam duy trì được mức độ tăng trưởng GDP dương 1,81% tính tới hết quý 2/2020. Tuy nhiên, cũng như nhiều ngành, lĩnh vực chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh, thị trường bất động sản kém sôi động ở các mảng bất động sản nhà ở, văn phòng cho thuê, bất động sản nghỉ dưỡng, từ nguồn cung lẫn tiêu thụ. Một vài điểm tích cực, đến từ bối cảnh “bình thường mới” có thể thúc đẩy nhu cầu về không gian học tập làm việc tập trung, hơp tác và chia sẻ hay sự dịch chuyển của chuỗi sản xuất tiếp tục diễn ra ở bình diện khu vực, mà Việt Nam là một lựa chọn hợp lý. Bên cạnh đó, chính phủ sử dụng đầu tư công như một trong chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng hay thử nghiệm mô hình đô thị trong đô thị ở TP.HCM.

Hội thảo bất động sản năm 2020 của Forbes Việt Nam là nơi cung cấp thông tin thị trường cập nhật, xu hướng đầu tư bất động sản, cũng như là diễn đàn chia sẻ, trao đổi các giải pháp có tính sáng tạo của các doanh nghiệp, các đề xuất, kiến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô tạo những cơ hội mới trong đầu tư và thúc đẩy thị trường.

Sự kiện quy tụ những tổ chức, nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong nước và khu vực, đưa ra những góc nhìn về tổng quan thị trường, các nhân tố chính ảnh hưởng tới từng phân khúc nhà ở, căn hộ, bán lẻ, công nghiệp, cũng như xu hướng mới có ảnh hưởng lâu dài đến thị trường.

Đăng ký Application

Sự kiện có giới hạn chức danh tham dự

Title verification is required

Video Video

Điểm nhấn Highlights

Liên hệ Contact us

Forbes VietnamForbes Việt Nam
Address: HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Disc. 1, HCMC, Vietnam Địa chỉ: HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.1, HCMC
Tel: +84 28 3832 7575

For Sponsorship Inquiries: Cơ hội tham gia tài trợ:
Sales Team Bộ phận Kinh doanh
Email: Sales@forbesvietnam.com

For General Conference and Registration: Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khác:
Bộ phận Tổ chức sự kiện Event Team
Email: invitation@forbesvietnam.com
Hotline: 0933 244 600

MESSAGE SENT!