2014 - Tiệc Tối Cùng Forbes Việt Nam|Gia Đình Doanh Nhân 2014 - Tiệc Tối Cùng Forbes Việt Nam|Gia Đình Doanh Nhân 2014 - Tiệc Tối Cùng Forbes Việt Nam|Gia Đình Doanh Nhân

Giới thiệu

Overview

Tiệc tối cùng Forbes Việt Nam với chủ đề “Gia đình doanh nhân” diễn ra ngày 16/1, là sự kiện dành cho các gia đình doanh nhân và các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, rất nhiều người trong số họ xuất hiện trên tạp chí Forbes Việt Nam số Tết 2014.
Sự kiện tạo cơ hội giao lưu và chia sẻ thân mật giữa các khách mời xung quanh chủ đề “Các thuận lợi và thách thức trong gia đình doanh nhân Việt Nam, việc chuyển giao công nghệ giữa các thế hệ, cách quản lý và phân quyền.

Dinner with Forbes Vietnam with “Entrepreneur’s Family” theme held on 16/1 is the event for family of entrepreneur and leaders of top enterprises. Many of those have appeared on Forbes Vietnam magazines issued on Tet holiday 2014.

The event creates chances to exchange and intimate sharing within guests on the topic “Advantages and challenges in Vietnamese Entrepreneur’s Family, technology transferred between generations, management and decentralization”.

Chương trình Program

Đón kháchWelcome reception

Lời giới thiệu và thảo luận về “Gia đình doanh nhân Việt Nam”Opening Speech & Discussion

Tiệc tốiDinner

Địa điểm Accommodation

Khách sạn Sheraton Sài Gòn -8 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, HCM

Sheraton Saigon Hotel – 08 Dong Khoi Street, Ben Nghe, District 1, HCMC

Kết Nối Với Chúng Tôi Connect to us