Forbes Việt Nam - Hội nghị Giáo dục 2019 Forbes Việt Nam - Hội nghị Giáo dục 2019 Forbes Việt Nam - Hội nghị Giáo dục 2019

Tổng Quan

Forbes Vietnam Education Conference 2019 – Hội nghị Giáo dục 2019 của với chủ đề “ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI” là nơi cập nhật những diễn biến, xu hướng, thay đổi mới nhất đang diễn trong lĩnh vực giáo dục.

Với dân số đứng thứ ba tại Đông Nam Á, Việt Nam có 23,5 triệu học sinh, sinh viên đang học tập, đưa giáo dục trở thành lĩnh vực nhiều tiềm năng phát triển. Những năm qua, Forbes Vietnam quan sát thấy bên cạnh hệ thống giáo dục công lập được nhà nước đầu tư, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước liên tục rót vốn để nâng cấp cơ sở vật chất, cải tiến các chương trình học tập nhằm thay đổi môi trường và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong mục đích đào tạo toàn diện hơn, nhiều mô hình giáo dục mới được nhập khẩu, hướng tới việc phát triển đào tạo những kỹ năng toàn diện và đa dạng cho thế hệ tương lai.

Chính những yếu tố trên đã thúc đẩy Forbes Vietnam chọn “Giáo dục” là chủ đề cho hội nghị 2019. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh những chuyển dịch chính sách thượng tầng gần đây càng tạo điều kiện cho khối giáo dục ngoài công lập tăng tốc phát triển, với sự tham gia mạnh mẽ của quỹ đầu tư, các nhà đầu tư mới, trong đó có các tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam.

So với những sự kiện trước  của Forbes Vietnam, chủ đề lần này hứa hẹn sẽ thu hút các nhà đầu tư, nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách cùng công chúng quan tâm phát triển giáo dục, cùng chia sẻ tầm nhìn và hướng phát triển của giáo dục hiện đại vì sự tiến bộ của những thế hệ tương lai.

Overview

Forbes Vietnam Education Conference 2019 by Forbes Vietnam under the theme ORIENTING THE FUTURE is the place for updating the latest developments, trends and changes in the field of education.

With the population ranks third in Southeast Asia, Vietnam has 23.5 million active learners, making education a potential developing sector. In recent years, besides the state-funded public education system, many domestic and foreign investors have continuously poured capital for upgrading facilities and bringing in new curriculums to improve the quality of education. New educational models are imported, aiming to develop comprehensive and diverse skills for future generations.

In addition, recent changes in government policy has helped the non-public education system surging, with strong capitals pouring from foreign and local investors, including leading private Vietnamese corporations.

The event gathers leading investors, educators, policy makers and people who are interested in education. The outstanding speakers will share their vision of modern education for the future generations.

Chương trình Agenda

10.10.2019 10.10.2019

Check-inCheck-in

Khai mạcOpening Remark

Bài trình bày 1: NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCHKeynote Speaker 1: UPDATING POLICIES IN EDUCATION

Bài trình bày 2: TƯƠNG LAI CỦA VIỆC LÀMKeynote Speaker 2: THE FUTURE OF WORK

Giải laoTeabreak

Bài trình bày 3: CÁCH HỌC MỚIKeynote Speaker 3: NEW WAYS OF LEARNING

Phiên Thảo Luận: LỰA CHỌN PHÙ HỢPPanel Discussion: MAKING SUITABLE CHOICES

Kết thúcEnding

Đăng ký Application

Thư viện ảnh Gallery

Video Video

Điểm nhấn Highlights

Sponsors Tài trợ

Forbes Vietnam Platinum

Forbes Vietnam Gold


Supporting Media

Liên hệ Contact us

Forbes VietnamForbes Việt Nam
Address: HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Disc. 3, HCMC, Vietnam Địa chỉ: HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, HCMC
Tel: +84 28 3832 7575

For Sponsorship Inquiries: Cơ hội tham gia tài trợ:
Sales Team Bộ phận Kinh doanh
Email: Sales@forbesvietnam.com

For General Conference and Registration: Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khác:
Bộ phận Tổ chức sự kiện Event Team
Email: invitation@forbesvietnam.com
Hotline: 0933 244 600

MESSAGE SENT!