Hội thảo Giáo dục của Forbes Việt Nam Hội thảo Giáo dục của Forbes Việt Nam Hội thảo Giáo dục của Forbes Việt Nam

Tổng quan Overview

Với dân số đứng thứ ba tại Đông Nam Á, Việt Nam có 23,5 triệu học sinh, sinh viên đang học tập, đưa giáo dục trở thành lĩnh vực nhiều tiềm năng phát triển. Những năm qua, bên cạnh hệ thống giáo dục công lập được nhà nước đầu tư, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước liên tục rót vốn để nâng cấp cơ sở vật chất, cải tiến các chương trình học tập nhằm thay đổi môi trường và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong mục đích đào tạo toàn diện hơn, nhiều mô hình giáo dục mới được nhập khẩu, hướng tới việc phát triển đào tạo những kỹ năng toàn diện và đa dạng cho thế hệ tương lai.

Bên cạnh đó, những chuyển dịch chính sách thượng tầng gần đây càng tạo điều kiện cho khối giáo dục ngoài công lập tăng tốc phát triển, với sự tham gia mạnh mẽ của quỹ đầu tư, các nhà đầu tư mới, trong đó có các tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam.

Hội nghị Giáo dục 2019 của Forbes Việt Nam với chủ đề “ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI” là nơi cập nhật những diễn biến, xu hướng, thay đổi mới nhất đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục. Sự kiện sẽ thu hút các nhà đầu tư, nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách cùng công chúng quan tâm phát triển giáo dục, cùng chia sẻ tầm nhìn và hướng phát triển của giáo dục hiện đại vì sự tiến bộ của những thế hệ tương lai.

With the population ranks third in Southeast Asia, Vietnam has 23.5 million active learners, making education a potential developing sector. In recent years, besides the state-funded public education system, many domestic and foreign investors have continuously poured capital for upgrading facilities and bringing in new curriculums to improve the quality of education. New educational models are imported, aiming to develop comprehensive and diverse skills for future generations.

In addition, recent changes in government policy has helped the non-public education system surging, with strong capitals pouring from foreign and local investors, including leading private Vietnamese corporations.

Education Conference 2019 by Forbes Vietnam under the theme “ORIENTING THE FUTURE” is the place for updating the latest developments, trends and changes in the field of education. The event gathers leading investors, educators, policy makers and people who are interested in education. The outstanding speakers will share their vision of modern education for the future generations.

Chương trình Agenda

Check inCheck in

Khai mạcOpening Remark

Bài trình bày 1: NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCHKeynote Speaker 1: UPDATING POLICIES IN EDUCATION

Bài trình bày 2: TƯƠNG LAI CỦA VIỆC LÀMKeynote Speaker 2: THE FUTURE OF WORK

Giải laoTeabreak

Bài trình bày 3: CÁCH HỌC MỚIKeynote Speaker 3: NEW WAYS OF LEARNING

Phiên Thảo Luận: LỰA CHỌN PHÙ HỢPPanel Discussion: MAKING SUITABLE CHOICES

Kết thúcEnding

Đăng ký Application

Liên Hệ Contact

Forbes Việt NamForbes VietNam

Địa chỉ:Address: HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai,HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai St.,

Phường 5, Quận 3, TP. HCM, Việt NamWard 5, District 3, HCMC, Vietnam.

Điện thoạiPhone: (+84) 28 3832 7575

Fax: (+84) 28 3834 3535


Cơ hội tham gia tài trợ For Sponsorship Inquiries:

Sales DepartmentBộ phận Kinh doanh

Email: Sales@forbesvietnam.com


Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khácFor General Conference and Registration:

Event DepartmentBộ phận Tổ chức sự kiện

Email: registration@forbesvietnam.com

Hotline: 0933 244 600 - 070 3778 919

MESSAGE SENT!