HỘI NGHỊ BẤT ĐỘNG SẢN 2018 | ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI REAL ESTATE CONFERENCE 2018 | THE NEW DYNAMICS OF GROWTH

BÀI TRÌNH BÀY 1: Toàn cảnh thị trường

Diễn giả: Bà. Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao, CBRE Việt Nam

Chuyên gia nghiên cứu bất động sản hàng đầu sẽ chia sẻ những chuyển động của thị trường bất động sản trong 12 tháng qua, tầm nhìn trung và dài hạn ở các phân khúc chính như nhà ở, văn phòng cho thuê, bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp, nghỉ dưỡng. Bức tranh toàn cảnh này sẽ cho thấy các khu vực trọng tâm sẽ phát triển, sản phẩm, phân khúc bất động sản được ưa chuộng và dự báo tương lai.

PHIÊN THẢO LUẬN 1: Nhà đầu tư hiệu quả

Diễn giả:
 • Ông. Andy Han Suk Jung, Tổng giám đốc, Sơn Kim Land
 • Ông. Jimmy Chan, Tổng Giám Đốc, Alpha King
 • Ông. Michael Piro, Giám đốc Điều hành, Indochina Capital Corporation
Điều phối: Ông. Stephen Wyatt, Tổng Giám Đốc, JLL

Các chuyên gia, nhà phát triển bất động sản ở các phân khúc hấp dẫn nhất hiện nay sẽ phân tích, nhận định về nhu cầu, các tiêu chuẩn ngày càng cao của người mua, cũng như các cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh từ quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại các thành phố lớn và các địa phương cả nước.Từ đó sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp, có thể đem lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư.


BÀI TRÌNH BÀY 2: Nền tảng tăng trưởng

Diễn giả: Ông. Phạm Thế Anh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân

Một chuyên gia kinh tế hàng đầu phác họa bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam, cung cấp các lát cắt về tăng trưởng kinh tế, thu hút dòng vốn FDI, chính sách hội nhập kinh tế toàn cầu. Đâu là các chỉ số, dấu hiệu cần chú ý trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn có nguy cơ diễn ra như cán cân xuất nhập khẩu, chính sách thuế, thương mại… có thể tác động đến kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản?

PHIÊN THẢO LUẬN 2: Không gian sáng tạo cho các giải pháp tài chính

Diễn giả:
 • Ông. Sử Ngọc Khương, Giám đốc Bộ phận Đầu tư, Savills Việt Nam
 • Ông. Lê Hoàng Châu, Chủ tịch, Hiệp hội bất động sản Tp. Hồ Chí Minh (HOREA)
 • Ông.  Phạm Thanh Hưng,  Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CRE)
Điều phối: Bà. Lê Hồng Liên, Giám đốc phân tích, Maybank Kim Eng

Đại diện các tổ chức tài chính, tín dụng, hiệp hội, chuyên gia cùng bàn luận về hành lang pháp lý để thị trường mở rộng sản phẩm tài chính mới như quỹ tín thác, quỹ cho vay nhà ở, cùng các giải pháp tài chính cho nhà phát triển bất động sản và người mua nhà.


PHIÊN THẢO LUẬN 3: Giải pháp thông minh cho thành phố thông minh

Diễn giả:
 • Ông. Nguyễn Việt Long, Giám đốc Văn phòng Thành phố Thông minh Bình Dương, Becamex
 • Ông. Phan Thanh Sơn, Giám đốc công nghệ (CTO), Công ty hệ thống thông tin FPT
 • Ông. Lưu Lê Minh Khải, Giám đốc – Ngành hàng Eco Building, Schneider Electric
Điều phối: Ông. Nguyễn Đỗ Dũng, Nhà quy hoạch và Thiết kế đô thị - Giám đốc Điều hành, Encity

Thành phố thông minh sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo của đô thị trong thập kỷ tới. Các xu hướng mới nhất trên thế giới, chính sách và việc ứng dụng tại Việt Nam như thế nào? Phiên thảo luận sẽ tập trung bàn về hạ tầng đô thị và các công nghệ ứng dụng giúp cho đời sống kinh tế – xã hội của một đô thị tương lai trở nên thuận lợi và nhân văn hơn.


Vui lòng đặt câu hỏi cho các diễn giả


KEYNOTE SPEAKER 1: The landscape – Hot spots

Speakers: Ms. Duong Thuy Dung, Senior Director, CBRE Vietnam

A leading real estate researcher will share her/his vision regarding the market movements in the last 12 months, in the medium and long-term for the main segments such as residential, commercial, hospitality and industrial. Present the big picture that describes hot spots of development, the uptrend products and the most profitable segments, as well as forecasts for the market in the future.

PANEL DISCUSSION 1: Effective Investor

Speakers:
 • Andy Han Suk Jung, Chief Executive Officer, SonKim land
 • Jimmy Chan, CEO, Alpha King
 • Michael Piro, Chief Operating Officer, Indochina Capital Corporation
Moderator: Stephen Wyatt, Regional Director, JLL

Real estate developers in the most appealing segments will identify and analyze the customers’ needs and new potential opportunities in the market, not only in big cities but also in satellite areas. This could help to identify the most effective choices for investors.


KEYNOTE SPEAKER 2: Platform for growth

Speakers: Speakers: Mr. Pham The Anh, Assoc. Prof., Ph.D, National Economics University

An economist will talk about Vietnam the macroeconomic landscape, with an update of the global economic integration and the FDI attraction, as well as the important indicators of trade war between the largest economies such as the balance of import and export, tax policy, trade and other aspects that can impact the macro economy and the real estate market in Vietnam.

PANEL DISCUSSION 2: Innovative financial solutions

Speakers:
 • Su Ngoc Khuong, Director of Investment, Savills Vietnam
 • Le Hoang Chau, President, HCMC Real Estate Association (HOREA)
 • Pham Thanh Hung, Vice Chairman of the Board, Cenland
Moderator: Le Hong Lien, Director, Maybank Kim Eng

Representatives from leading finance and banking organizations and associations will discuss the legal framework to provide new financial products such as trust funds, housing loans and other innovative financial solutions for real estate developers and buyers.


PANEL DISCUSSION 3: Formula for smart city

Speakers:
 • Nguyen Viet Long, Director of Smart City Office of Binh Duong province, Becamex
 • Phan Thanh Son, Chief Technology Officer, FPT Information System
 • Luu Le Minh Khai, Business Head of EcoBuilding Division, Schneider Electric
Moderator: Nguyen Do Dung, Planner and Urban Designer

Smart city will dramatically change how our cities look like in the next decade. What are the latest trends in the world? What are Vietnam policies and how have they been applied? The discussion will focus on how urban infrastructures and technologies are integrated to make cities more livable and residents happier.


Please making questions for our speakers


Câu HỏiQuestion