Forbes Vietnam Talks 2018 | Xây dựng thương hiệu trong thời đại kĩ thuật số Forbes Vietnam Talks 2018 | Building Brands in the Digital Age

BÀI TRÌNH BÀY 1: Chuyển đổi thương hiệu kỹ thuật số

Diễn giả: Ông. Alan Couldrey, Chủ tịch, Ogilvy Vietnam

Hơn bao giờ hết, các thương hiệu cần chuẩn bị sẵn sàng để có thể liên tục kết nối và phản ứng thích hợp trong thế giới kỹ thuật số. Nhưng cách sắp xếp tiềm lực thương hiệu thế nào để tối đa hóa việc đầu tư của thương hiệu? Làm thế nào để tiếp cận được khách hàng ở mọi thời điểm? Một đại diện của công ty quốc tế hàng đầu trong xây dựng thương hiệu sẽ chia sẻ góc nhìn của họ.

BÀI TRÌNH BÀY 2: Cơ hội và Thách thức trong ngành sản xuất

Diễn giả: Ông. Nguyễn Hải Triều, CEO, Younet Media/ Phó chủ tịch, Martech

Để kết nối với khách hàng, các thương hiệu đang sử dụng nguồn lực dữ liệu khổng lồ từ Internet và các nền tảng truyền thông xã hội để nắm bắt vô số các cơ hội có được nhờ sự thấu hiểu khách hàng. Các dữ liệu thời gian thực đang được sử dụng như thế nào để xây dựng thương hiệu, tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo ra thị phần lớn hơn.

BÀI TRÌNH BÀY 3: Định vị thương hiệu bằng chiến lược điện tử

Diễn giả: Ông. Annatharaman Sridharan, Tổng giám đốc, FWD Việt Nam

Một thương hiệu mới có thể thu hút sự chú ý và tạo được vị thế nổi bật trong một thị trường đông đúc? Chiến lược kỹ thuật số là một cách nhanh chóng để làm được điều đó. Những nguyên tắc và công cụ nào được ứng dụng cho một doanh nghiệp mới, trong một ngành truyền thống để giúp đạt được mục tiêu?

PHIÊN THẢO LUẬN: Duy trì vị thế tiên phong

Diễn giả tham gia thảo luận:

• Ông. Nguyễn Hải Triều, CEO, Younet Media/ Phó chủ tịch, Martech
• Ông. Lê Quốc Việt, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị, NutiFood
• Bà. Melissa Nguyen, Giám đốc, Google Marketing Solutions tại Việt Nam

Các doanh nghiệp đang thích nghi thế nào với sự thay đổi của thế giới số trong quá trình xây dựng thương hiệu? Phiên thảo luận này có sự tham gia của những người tích cực nhất trong quá trình xây dựng thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam, cũng như các chuyên gia, để chia sẻ góc nhìn của họ về các vấn đề quan trọng nhất khi doanh nghiệp xem xét xây dựng thương hiệu trong thời đại kỹ thuật số.

Vui lòng đặt câu hỏi cho các diễn giả


TOPIC 1: Brand digital transformation

Speaker: Mr. Alan Couldrey, CEO, Ogilvy Vietnam

Brands need new levels of organizational readiness and responsiveness to be persistently relevant in the digital world. But how to organize brand equity so as to maximize impact of your investment? And how to structure your approach across all consumer engagement timelines? A representative from a leading international agency in brand building will showcase its perspective.

TOPIC 2: Data – Driven opportunities

Speaker: Mr. Nguyễn Hải Triều, CEO, younet Media/ Vice President Martech

To engage customers, brands are using massive sources of data from the Internet and social media platforms for endless opportunities in customer insight. How are real-time data being utilized for building brands, enhancing competitiveness and taking bigger market share?

TOPIC 3: Brand positioning with digital strategy

Speaker: Mr. Annatharaman Sridharan, CEO, FWD Việt Nam

How can a new brand attract attention and attain an outstanding position in competitive sectors? Digital is now the quickly way to do that. How is it being done? What principles being applied to a new company, in a traditional industry but using the latest tools provided by a digitalized world?

PANEL DISCUSSION: Staying ahead the curve

Panelists:

• Mr. Nguyễn Hải Triều, CEO, Younet Media/ Vice President Martech.
• Mr. Lê Quốc Việt, Vice President of Marketing, NutiFood JSC.
• Ms. Melissa Nguyen, Country Head, Google Marketing Solutions, Vietnam

How are companies adapting to the changes of the digital world in building their brand strategies? The panel discussion includes the most active people who are in charge of building top brands in Vietnam, as well as experts, to share their perspectives on the most important issues that should be taken into consideration when building brand in the digital age.

Please making questions for our speakers


Câu HỏiQuestion