Diễn đàn kinh doanh 2018 | Tạo dựng Tăng trưởng Bền vững Business Forum 2018 | Building Sustainable Growth

PHIÊN THẢO LUẬN 1: Tạo những chính sách tốt nhất để phát triển kinh doanh

Diễn giả:

• Ông. Nguyễn Xuân Thành: Giám đốc phát triển & Giảng Viên, Trường chính sách công & quản lý Fullbright
• Bà. Nguyễn Thị Phương Thảo: Tổng giám đốc Vietjet Air
• Ông. Phạm Hồng Hải: Tổng giám đốc HSBC Việt Nam
• Tiến sĩ / Dr. Vũ Tiến Lộc: Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Điều phối: Bà Nguyễn Lan Anh, Thư ký tòa soạn, Forbes Việt Nam

Các chính sách có thể thiết lập hoặc phá vỡ một nền kinh tế, một ngành công nghiệp và một doanh nghiệp. Có chính sách hợp lý vào đúng thời điểm là yếu tố quan trọng có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng. Nền kinh tế Việt Nam đã trở nên ổn định trong vài năm qua, một phần nhờ yếu tố quản lý kinh tế được làm tốt hơn. Chính phủ đã cam kết kiến tạo để thúc đẩy kinh doanh và tăng trưởng. Tầm nhìn của chính phủ như thế nào vào thời điểm quan trọng này, khi Việt Nam đang có bàn đạp để có thể trở thành một trong những nền kinh tế cạnh tranh nhất trong khu vực? Những chính sách hỗ trợ nào đang được áp dụng để giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam? Chính phủ có thể hỗ trợ tạo thuận lợi cho sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp và dịch vụ bằng cách nào? Nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào FDI - cần làm gì để phát triển kinh tế tư nhân trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất, và khuyến khích đầu tư từ trong mảng tư nhân?

Buổi thảo luận tập hợp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật và các chuyên gia từ ban cố vấn chính sách của chính phủ. Họ sẽ chia sẻ và thảo luận các chính sách định hướng và môi trường kinh doanh quan trọng.

PHIÊN THẢO LUẬN 2: Cơ hội và Thách thức trong ngành sản xuất

Diễn giả:

• Bà. Thái Hương: Chủ tịch, Tập đoàn TH
• Bà. Jareeporn Jarukornsakul: Chủ tịch HDQT & Tổng Giám đốc, Tập đoàn WHA (Thái Lan)
• Ông. Sami Kteily: Đồng sáng lập & Chủ tịch HĐTV, PEB Steel Buildings
• Ông.Võ Quang Huệ: Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vingroup
• Noppadol Dej-Udom: Phó chủ tịch HĐQT SCG và Giám đốc phát triển bền vững, CP Group

Điều phối: Trần Vinh Dự: Partner – Dịch vụ tư vấn giao dịch, Ernst & Young (EY)

Những năm qua đã chứng kiến sự tăng trưởng của ngành sản xuất tại Việt Nam. Sau gần 20 năm xây dựng cơ sở sản xuất cho các công ty nước ngoài, Việt Nam đã trở thành nền tảng cơ sở sản xuất cho nhiều ngành công nghiệp quan trọng, từ may mặc, dệt may đến điện tử đến năng lượng tái tạo. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã đủ tự tin để áp dụng các công nghệ tiên tiết nhất và xây dựng ngành công nghiệp nặng của riêng mình, như sản xuất máy móc tự động, luyện kim sắt-thép, thiết bị điện tử và linh kiện. Những cơ hội và thách thức nào đang chờ đợi Việt Nam trên con đường này, khi tự động hóa và trí thông minh nhân tạo đang thay đổi các ngành công nghiệp lớn? Làm thế nào để tạo ra sự kết nối giữa các doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái và chuỗi cung ứng? Diễn giả là những người đang làm việc với mục tiêu để đổi mới công xuất trong ngành sản xuất tại Việt Nam.

PHIÊN THẢO LUẬN 3: Xây dựng tương lai bền vững trong ngành dịch vụ

Diễn giả:

• Bà. Hà Thu Thanh: Chủ tịch HĐTV, Deloitte Việt Nam
• Ông. Đặng Minh Trường: Phó chủ tịch HDQT & Tổng giám đốc, Tập đoàn Sun Group
• Kalidas Ghose: CEO và Phó Chủ tịch HĐQT, FE credit

Điều phối: • Hằng Đỗ, Phó Giám Đốc phụ trách đầu tư và phát triển kinh doanh, Seedcom

Việt Nam có nhiều cơ hội trong sự phát triển của ngành công nghiệp dịch vụ, từ ngân hàng, tài chính, đến du lịch, chăm sóc sức khoẻ và giải trí. Các doanh nghiệp đã đổ vốn khổng lồ để phát triển cơ sở hạ tầng và tiềm lực cho ngành này. Chiến lược tốt nhất hướng tới sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này là gì? Những nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò như thế nào? Mô hình tốt nhất cho Việt Nam cho học hỏi là đâu? Những nguy cơ tiềm tang về môi trường là gì và làm thế nào chúng ta có thể tránh được những sai lầm? Thách thức trong việc xây dựng lực lượng lao động và hệ thống quản lý là gì? Diễn giả là những lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngành dịch vụ

Vui lòng đặt câu hỏi cho các diễn giả


PANEL DISCUSSION 1: Making the Best Policies for Business Growth

Speaker:

• Mr. Nguyễn Xuân Thành: Director &Lecturer, The Fullbright Economics Teaching Program
• Mrs. Nguyễn Thị Phương Thảo: General Director Vietjet Air
• Mr. Phạm Hồng Hải: CEO HSBC Vietnam
• Dr. Vũ Tiến Lộc: Chairman & President, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)

Moderator: Ms: Nguyễn Lan Anh, Executive Editor, Forbes Vietnam

Policies can make or break an economy, an industry, and a business. Having a right policy at the right time has been a critical factor that can help promoting and propelling growth. The Vietnam economy has been stabilized in the last few years, thanks in part to better economics management. The government has committed to facilitate business and growth. What is the vision of the government at this critical point when Vietnam has a springboard to become one of the most competitive economies in the region? What kind of supportive policies are being put in place to help strengthen the competitiveness of Vietnamese businesses? How can the government help facilitate growth of industries and services? Vietnam economy is still relying heavily on FDI – what should be done to enhance the private sector in core industries such as manufacturing, including incentive to encourage investment from private sector?

This panel gathers prominent business leaders and experts from the government’s policy advisory board to share and discuss most important policies direction and business environment.

PANEL DISCUSSION 2: Opportunities and Challenges for Manufacturing

Speakers:

Mrs. Thai Huong: Chủ tịch, Tập đoàn TH | Chairwoman, TH Group
• Ms. Jareeporn Jarukornsakul: Chairwoman & Group CEO, WHA Corportion
• Mr.Vo Quang Hue:Deputy CEO, Vingroup
• Mr. Noppadol Dej-Udom: Vice Chairman of SCG and Chief Sustainability Officer, CP Group
• Mr. Sami Kteily: Co-Founder and Executive Chairman, PEB Steel Buildings

Moderator: Trần Vinh Dự: Partner – Transaction Advisory Services, Ernst & Young (EY)

The last few years have witnessed the growth of the manufacturing industry in Vietnam. After nearly 2 decades building up as a manufacturing base for foreign companies, Vietnam has become a production base for many important industries, from garment and textiles to electronics; to renewable energy. Vietnamese businesses now are confident enough to adapt latest technologies and build its own heavy industry, such as automobile manufacturing, iron and steel refining, electronics equipment and parts. What are the opportunities and challenges await as Vietnam embrace this path, at time when automation and artificial intelligence are changing major industries? How to create cooperation among business to build ecosystem and supply chains? Panelists are doers who are working on building new capacity in manufacturing industry in Vietnam.

PANEL DISCUSSION 3: Building sustainable future with Services Industry

Speaker:

• Ms. Hà Thu Thanh: Chairwoman, Deloitte Vietnam
• Mr. Đặng Minh Trường: Vice Chairman & CEO, Sun Group
• Mr. Kalidas Ghose: CEO – Vice Chairman, FE credit

Moderator: Hằng Đỗ, Vice President of Business Development and External Relations, Seedcom

Vietnam has tremendous opportunities in growing services industry, from banking and financial services, to tourism, healthcare and entertainment. Businesses have been pouring huge capital in building the infrastructure and capacity for this industry. What are the best strategies toward a sustainable growth in this sector? How would foreign investment play a role? What are the best model that Vietnam and learn from? What environmental risk involved and how we can avoid mistakes? Challenges in building a capable workforce and management system? Panelists are leading business leaders and investors in the service sector.

Please making questions for our speakers


Câu HỏiQuestion