2014 - Tiệc tối cùng Forbes Việt Nam|Doanh Nhân Từ Thiện 2014 - Tiệc tối cùng Forbes Việt Nam|Doanh Nhân Từ Thiện 2014 - Tiệc tối cùng Forbes Việt Nam|Doanh Nhân Từ Thiện

Giới thiệu

Overview

“Doanh Nhân Từ Thiện” cũng là chủ đề tiệc tối diễn ra ngày 12.09.2014, nằm trong chuỗi sự kiện “Tiệc tối cùng Forbes Việt Nam” năm 2014, với sự tham gia của ông Dominic ScrivenTổng giám đốc, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital (DC)Ông Lê Văn KiểmChủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long ThànhÔng Don Lam, Tổng giám đốc, Tập đoàn Vina Capital cùng các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực gặp gỡ và thảo luận thân mật.

“… Charity, sharing from the rich people is the trend should be encouraged and expanded. Within three years,the Philanthropy summit that was held by Forbes in New York, bringing together the most generous and richest people, not only contributing to replicate philanthropy but also looking for solution to solve the great issues of development of the world by Philanthropy. The desire of Forbes Vietnam is figure out the best way to charity most efficient and integrity

Quote from Letter of Forbes Vietnam “Philanthropy and responsibility”, Forbes Vietnam 14

“Philanthropy” is  the theme of Forbes dinner series held on 12.09.2014, in the series of Forbes Dinner Series 2014, with the participation of Mr. Dominic Scriven, CEO, Company Dragon Capital Management (DC)Mr. Le Van KiemChairman – General Director, Long Thanh Golf Mr. Don Lam, CEO, Vina Capital and top business leaders in various fields to meet and discuss.

Chương trình Program

Lời giới thiệu và thảo luận về “Doanh nhân từ thiện”Opening Speech + Discussion

Tiệc tốiDinner

Biểu diễn nghệ thuậtEntertainment performance

Địa điểm Venue

Tiệc tối cùng Forbes Việt Nam (tháng 09.2014), với chủ đề “Doanh nhân từ thiện” được tổ chức tại Khách Sạn TajmaSago Castle Sài Gòn – 07 Đường Phan Văn Chương, Hồ Bán Nguyệt, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Forbes Vietnam Dinner Series (Sep 2014), with the topic “PHILANTHROPY” will be held at TajmaSago Castle Sai Gon Hotel – No 7 Phan Van Chuong Street, Ban Nguyet Lake, District 7, Ho Chi Minh City

Kết Nối Với Chúng Tôi Connect to us