2016 - Hội nghị Forbes Việt Nam - Bất động sản | Xây dựng tương lai 2016 - Hội nghị Forbes Việt Nam - Bất động sản | Xây dựng tương lai 2016 - Hội nghị Forbes Việt Nam - Bất động sản | Xây dựng tương lai

Tổng quan Overview

Phát triển bất động sản tiếp tục là chủ đề đáng quan tâm nhất của nền kinh tế Việt Nam năm 2016. Các dự án lớn liên tục được ra mắt và triển khai khiến cho thị trường không ngừng sôi động.

Với bối cảnh kinh tế vĩ mô từng bước ổn định, chính phủ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đô thị lớn, và lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, thị trường bất động sản năm 2016 tiếp tục phát triển mạnh, trở thành một trong những ngành kinh tế năng động nhất trong năm nay. Dòng tiền tiếp tục được đổ vào bất động sản,  và thị trường đang chứng kiến những thay đổi tích cực về chất lượng và sự đa đạng của sản phẩm trong các phân khúc bất động sản khác nhau.

Hội nghị Bất động sản 2016 do Forbes Việt Nam tổ chức là cơ hội để các nhà phát triển, xây dựng và đặc biệt là những người quan tâm đến cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản gặp gỡ, cập nhật những thông tin, xu hướng mới nhất trong thị thường, tìm hiểu về dòng vốn, nhận diện các cơ hội đầu tư cũng như các rủi ro tiềm ẩn. Hội nghị sẽ bàn đến các yếu tố quan trọng nhất có thể tác động đến xu hướng phát triển của thị trường trong tương lai, các cơ hội đến từ quy hoạch phát triển của chính phủ, và các phương thức gia tăng giá trị về sản phẩm cũng như đầu tư trong bất động sản.

Real estate development continues to be among the most-talked-about topics of Vietnam economy in 2016 with more mega projects being introduced constantly to heat the market unceasingly.

With a stablizing economy, the government continue to invest in public infrastructure in the big cities, and interest rates at the lowest level in years, the real estate market continues to witness robush growth in 2016, and real estate has become one of the most dynamic business segments in the economy. The capital flows are pouring into real estates, as the market evolves with better qualities and more diversified products in different real estate sectors.

Forbes Vietnam’s Real Estate Conference 2016 is the place for developers, investors and market regulators to meet and share the latest information on market trends and to learn about opportunities, risks and capital movemment. The Conference will discuss the most important factors that could impact the development of the market, as well as opportunities that comes from urban development planning by the government. The Conference will also look into different ways to add values to real estates products for developers and investors.

Chương Trình Program

Tuesday, November 15th, 2016 Thứ ba, ngày 15 tháng 11, 2016

Đón kháchRegistration opens

Phát biểu chínhKeynote speech

Bài trình bày: Đầu tư vào bất động sản trong tổng nền kinh tếPresentation: Invest in real estate - The return

Phiên thảo luận 1: Sự chuyển động của dòng vốnPanel discusson 1: The move of the capital

Tiệc trà sángMorning tea-break

Bài trình bày: Sức phát triển của thị trường nhà ởPresentation: The growth of residential real estate market

Phiên thảo luận 2: Cơ hội và rủi ro trên thị trường bất động sản nhà ởPanel discussion 2: Opportunities and risks in residential real estate market

Kết thúcClosing

Điểm nhấn Highlights

Sponsors Tài trợ

Principal Partners/ Đối tác đặc biệt

Main sponsors/ Tài trợ chính

Co Sponsors/ Đồng tài trợ

Media Sponsors/ Tài trợ truyền thông

Địa điểm Venue

Liên hệ Contact us

Forbes VietnamForbes Việt Nam
Vincom B, 72 Le Thanh Ton, Disc. 1, HCMC, VietnamVincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 8 3936 9499Điện thoại: +84 8 3936 9499
Fax: +84 8 3936 9495Fax: +84 8 3936 9495
Email: forbesvietnam@forbesvietnam.comEmail: forbesvietnam@forbesvietnam.com

For Speaking Opportunities: Cơ hội làm diễn giả:
Lan Anh Nguyen
Email:
lananh.nguyen@forbesvietnam.com

For Sponsorship Inquiries: Cơ hội tham gia tài trợ:
Sales Department / Bộ phận Kinh doanh
Email: 
Sales@forbesvietnam.com

For General Conference and Registration: Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khác:
Event Department / Bộ phận Tổ chức sự kiện
Email: registration@forbesvietnam.com hoặc Hotline: 0902 440 175

MESSAGE SENT!