2016 - Forbes Việt Nam - Diễn Đàn Kinh Doanh|Vượt Qua Thử Thách 2016 - Forbes Việt Nam - Diễn Đàn Kinh Doanh|Vượt Qua Thử Thách 2016 - Forbes Việt Nam - Diễn Đàn Kinh Doanh|Vượt Qua Thử Thách

Giới thiệu Overview

Nền kinh tế đang trải qua một giai đoạn phức tạp mà cơ hội và khó khăn, thử thách đều nhiều ngang nhau. Cơ hội đang tiếp tục được mở ra từ thị trường đông dân với cơ cấu dân số trẻ và nhu cầu tiêu dùng lớn; từ cánh cửa hội nhập với khu vực và thế giới  với việc tham gia vào hàng loạt hiệp định thương mại tự do; Thách thức đồng thời đến từ chính những vấn đề thể chế nội tại, về môi trường kinh doanh chưa hoàn hảo và sự hạn chế về năng lực của giới doanh nghiệp Việt Nam, trong  khi cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên sân nhà cũng như trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động với những thay đổi khó đoán định hiện nay, khi nước Anh vừa rời khỏi liên minh châu Âu, nước Mỹ đón chờ một cuộc bầu cử hứa hẹn những thay đổi mang tính lịch sử, nền kinh tế Trung Quốc chưa ra khỏi suy thoái, và những biến động thời tiết ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp, cần tới bản lĩnh nhà lãnh đạo.

Tổ chức tại Việt Nam lần thứ 3, diễn đàn kinh doanh thường niên của Forbes Việt Nam năm nay với chủ đề “Vượt qua Thử thách” là nơi để những nhà lãnh đạo hàng đầu của chính phủ và giới doanh nghiệp gặp nhau, thảo luận những vấn đề quan trọng nhất đối với sức khỏe nền kinh tế và doanh nghiệp. Diễn đàn sẽ là nơi lãnh đạo Chính phủ đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những nút thắt về chính sách và môi trường kinh doanh đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ các cơ hội kinh doanh, liên kết, kinh nghiệm quản trị, xây dựng thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, và trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Vietnam’s economy is going through an interesting time with opportunities and challenges are equally aplenty. Opportunities are opening up as the young, populated market continues to see a steady growth in demand for consumer goods and housing; Vietnam is further intergrating into the region and the world market by joining a series of free trade agreements. At the same time, the country is facing challenges from within and outside: the urgent needs to restructure the system and the refresh the business environment, and to enhance Vietnamese companies’s capacity and competitiveness.

In a fast changing world that is witnessing many unprecedented upheavals, as the United Kingdom citizens have voted to exit the EU, the upcoming US election expects historic outcomes, and the Chinese economy is still mired in the recession, and climate change is seriously affecting agriculture production, leadership is needed.

Organised in Vietnam for the third time, this year under the theme “Overcoming Challenges”, Forbes Vietnam’s Business Forum 2016 gathers top minds among policy makers and the business community to discuss the most important issues of the economy and business environment, domestically and internationally. The forum is the place for leaders to exchange ideas and find solutions to the policy and business deadlock that is hindering development. On top of that, Forbes Vietnam’s Business Forum is the platform for international and Vietnamese business leaders to meet and discuss business opportunities, leadership experience, brand building, human resource development as well as social and community responsibilities. This is where partnerships are formed and businesses are created.

Diễn giả Speakers

Speakers Speakers

Chương trình Program

Thursday, September 29th, 2016 Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Đăng kýRegistration

Phát biểu khai mạcOpening Remarks

Phát biểu diễn văn chínhKeynote speech

Đối thoại chính phủ và doanh nghiệp: Xây dựng Tương lai Bền vữngGovernment and Business Community Dialogue: Building a Sustainable Future

Networking breakNetworking break

PHIÊN THẢO LUẬN 1: Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?PANEL DISCUSSION 1: Opportunities for Vietnamese businesses

PHIÊN THẢO LUẬN 2: Xây dựng năng lực sáng tạoPANEL DISCUSSION 2: Building Innovation Capacity

Tiệc nhẹNetworking break

Tiệc tối - Lễ Vinh danh 50 Công ty Niêm Yết tốt nhất Việt Nam 2016Gala Dinner – 50 Best Vietnamese Listed Companies Award Ceremony

Đối thoại: Chia sẻ ý tưởngTalk of Minds

Kết thúcClosing

Đăng ký Application

Điểm nhấn Highlights

Sponsors Tài trợ

Principal Partners/ Đối tác đặc biệt

Co Sponsors/ Đồng tài trợ

Gala Dinner Sponsors/ Tài trợ tiệc tối

Supporting Sponsors/ Đối tác hỗ trợ

Media Sponsors/ Tài trợ truyền thông

Địa điểm Venue

khách sạn InterContinental Asiana Saigon, thành phố Hồ Chí Minh

InterContinental Asiana Saigon, Ho Chi Minh City.

Liên hệ Contact us

Forbes VietnamForbes Việt Nam
Vincom B, 72 Le Thanh Ton, Disc. 1, HCMC, VietnamVincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 8 3936 9499Điện thoại: +84 8 3936 9499
Fax: +84 8 3936 9495Fax: +84 8 3936 9495
Email: forbesvietnam@forbesvietnam.comEmail: forbesvietnam@forbesvietnam.com

For Speaking Opportunities: Cơ hội làm diễn giả:
Lan Anh Nguyen
Email:
lananh.nguyen@forbesvietnam.com

For Sponsorship Inquiries: Cơ hội tham gia tài trợ:
Sales Department / Bộ phận Kinh doanh
Email: 
Sales@forbesvietnam.com

For General Conference and Registration: Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khác:
Event Department / Bộ phận Tổ chức sự kiện
Email: registration@forbesvietnam.com hoặc Hotline: 0902 440 175

 

 

 

MESSAGE SENT!