VIE  -   ENG
2015 - Forbes Vietnam - Under 30 Summit
EXPAND YOUR EXCITING

Overview Giới thiệu

“30 Under 30” is a featured annual list introduced by Forbes US 4 years ago. This year in our newly released issue on February 2nd, Forbes Vietnam, for the first time, announced our version of the list, presenting the brightest rising stars in different fields under the age of 30 in Vietnam.

In this list, there are familiar faces as Nguyen Ha Dong (game developer), Huynh Tran Thanh (entertainer), Tran Duc Viet – JVevermind (vlogger), or Le Quang Liem (world chess champion). There are also individuals who are unknown to the public but outstanding in their industries as Thi Anh Dao (digital marketing) or Luong Duy Hoai (e-commerce).

Besides the publication of the list, Forbes Vietnam is organizing and hosting numerous exciting activities to celebrate and encourage the entrepreneurship spirit among young people.

Let’s look forward to the first Under 30 Summit Vietnam, promising to be the biggest and most talked-about playground for Vietnamese future business minds on 12th May in Ho Chi Minh City.

Trong số báo ra mắt ngày 2 tháng 2, Forbes Việt Nam lần đầu tiên công bố danh sách “30 Under 30”, danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. “30 Under 30” là danh sách những ngôi sao đang lên của thế hệ lãnh đạo tương lai trong các lĩnh vực được Forbes Mỹ thực hiện lần đầu tại Mỹ cách đây 4 năm.

Trong danh sách có những gương mặt quen thuộc với giới trẻ như Nguyễn Hà Đông (thiết kế trò chơi), Huỳnh Trấn Thành (giải trí), Trần Đức Việt – JVevermind (truyền thông xã hội), hay Lê Quang Liêm (cờ vua). Nhưng cũng có những tên tuổi chưa được biết đến nhiều trong công chúng nhưng được đánh giá cao trong ngành nhờ thành tựu ban đầu trong lĩnh vực riêng của họ, như Thi Anh Đào (tiếp thị điện tử), hay Lương Duy Hoài (thương mại điện tử)…

Bên cạnh việc công bố danh sách, Forbes Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để khơi gợi và tiếp sức cho tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ trong năm nay tâm điểm là sự kiện hội nghị Under 30 Summit Việt Nam vào tháng 5.2015 tại TP. HCM hứa hẹn là một sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho các nhà kinh doanh tương lai.

ProgramChương trình

Monday, May 12th,2015Thứ hai, ngày 12 tháng 05 năm 2015

8:45

9:00

9:10

US Ambassador to Vietnam, Ted Osius

Ted Osius – Đại sứ Hoa Kì

9:20

Ambassador Ted Osius and Members of Forbes Vietnam’s Under 30 List
Ngo Thuy Ngoc Tu, Entrepreneur (Co-Founder, Creative Director, YOLA Institute)
Le Quang Liem, Chess Grand Master, (Student – Webster University)
Nguyen Trung Tin, Entrepreneur, (CEO, Trung Thuy Group)

Đại sứ Ted Osius và các thành viên U30

Ngô Thuy Ngọc Tú, Doanh nghiệp (Đồng sáng lập, Giám đốc sáng tạo, Viện YOLA)

Lê Quang Liêm, Chess Grand Master (Sinh viện – Đại học Webster)

Nguyễn Trung Tín, Doanh nhân (CEO, Tập đoàn Trung Thuỷ)

10:20

Distinguished speakers including successful Vietnamese and international entrepreneurs and top thinkers will discuss and share their views on the identity of this generation: What defines this generation? Are they well-equipped with what it takes for success? What are their opportunities? What can they do to unleash their potential and abilities? What can they do better than their older generations? Could Vietnamese youth be a part of the technology evolution we are witnessing in the world, led by the US? Those panelists will share their experiences and views of being success: how to get there, and how to make the most of it.

Panelists:
Madam Tôn Nữ Thị Ninh, Former Ambassador
Mr. Lê Hồng Minh, Chairman, VNG
Mr. Trương Gia Bình, Chairman, FPT
Ms. Hằng Đỗ – CEO, iVivu
Mr. Phạm Hồng Hải, CEO, HSBC Việt Nam

Moderator: Nguyễn Lan Anh, Executive Editor, Forbes Vietnam

Diễn giả danh tiếng là các doanh nhân thành đạt Việt Nam và quốc tế và các nhà tư tưởng hàng đầu sẽ thảo luận và chia sẻ quan điểm của họ về đặc điểm của thế hệ này: Điều gì làm nên thế mới? Họ được trang bị tốt với những gì họ cần để thành công? Cơ hội của họ là gì? Họ có thể làm gì để phát huy tiềm năng và khả năng của mình? Những gì họ có thể làm tốt hơn so với thế hệ cũ của mình? Thanh niên Việt Nam có thể là một phần của sự phát triển công nghệ chúng ta đang chứng kiến trên thế giới, dẫn đầu là Mỹ? Những chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của họ thế nào là thành công: làm thế nào để đạt được điều đó, và làm thế nào để tận dụng tối đa điều đó.

Diễn giả:

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Cựu Đại sứ
Mr. Lê Hồng Minh, Chủ tịch, VNG
Mr. Trương Gia Bình, Chủ tịch, FPT
Ms. Hằng Đỗ – CEO, iVivu
Mr. Phạm Hồng Hải, CEO, HSBC Việt Nam

Điều phối: Nguyễn Lan Anh, Executive Editor, Forbes Vietnam

11:20

Michelle Phan, Vietnamese American Entrepreneur by Henry Nguyen, Chairman of Interactive Media, Forbes Vietnam.

Michelle Phan, Doanh nhân người Mỹ gốc Việt và ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Truyền thông Tương Tác

13:00

14:00

Speakers including young entrepreneurs who build they own startups or successful young professional who are high – level executives for big corporations. This panel will discuss fundamental questions that young people face these days: Should you start your own business and change the industry with startups, innovation approaches? Or should you join a big corporation and help building it? Should you go to business school for MBA? Or everything you want to learn is at your fingertips? The speakers will get to details about startup environment as well as corporate environment. They will share their own stories, experiences and lessons.

Panelists:
Mr. Đỗ Hoài Nam, CEO, SeeSpace Inc.
Mr. Lương Duy Hoài, CEO, Giao Hang Nhanh
Ms. Lê Hoàng Uyên Vy, VP, VinEcom
Mr. Vũ Duy Thức, Angel Investor, Founder of VietSeed Foundation
Mr. Khailee Ng, Managing Partner, 500 Startups

Moderator: Truong Nguyen, Vice President, IDG Ventures Vietnam

Diễn giả bao gồm những doanh nhân trẻ, những người tạo nên chính khởi nghiệp của họ hay những bạn trẻ có chuyên môn cao nắm giữ những vị trí cấo cao trong những tập đoàn lớn. Phiên thảo luận này sẽ bàn về các câu hỏi cơ bản mà giới trẻ phải đối mặt ngày nay: Bạn có muốn khởi nghiệp bằng những những hướng tiếp cậ sáng tạo để thay đổi nền công nghiệp? Hoặc bạn nên tham gia một công ty lớn và giúp xây dựng nó? Bạn có nên đi học bằng MBA? Hoặc tất cả mọi thứ bạn muốn tìm hiểu là trong tầm tay của bạn? Các diễn giả sẽ nhận định chi tiết về môi trường khởi nghiệp cũng như môi trường trong các tập đoàn. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện riêng, kinh nghiệm và bài học của họ.

Diễn giả: 
Mr. Đỗ Hoài Nam, CEO, SeeSpace Inc.
Mr. Lương Duy Hoài, CEO, Giao Hang Nhanh
Ms. Lê Hoàng Uyên Vy, VP, VinEcom
Mr. Vũ Duy Thức, Angel Investor, Founder of VietSeed Foundation
Mr. Khailee Ng, Managing Partner, 500 Startups

Điều phối: Trương Nguyễn, Phó giám đốc, IDG Ventures Vietnam

15:00

With this generation, Internet is the platform for success. Internet with its amazing technology evolution gives everyone a fair chance to build their own success, brand, and ultimately, their influence not just to people around them but to the world. How some most popular names on the Internet are doing it? How can they leverage their popularity? Does popularity come with responsibility? Living your life with a purpose that is larger than yourself has always been an idealistic goal that associates with the youth. Is this still the ideal of young people? How can you become the force that drives social changes by your actions, give it environmental causes, philanthropic activities, or educational changes?

Panelists:
Mr. Trần Đức Việt – Jvevermind, Vblogger
Mr. Hoàng Đức Minh – Social Activist
Mr. Hang Lam Trang Anh (Suboi) – Rapper
Ms. Dana Doan, Director, Lin Center
Mr. Đinh Nho Minh, Student, Co-Founder, Vietnam Youth Coopration Organization (VYCO)

Moderator: Dr. Pham Quoc Loc, Vice Dean, Hoa Sen University

Với thế hệ này, Internet là nền tảng cho sự thành công.  Sự phát triển công nghệ Internet tuyệt vời mang lại cho mọi người một cơ hội công bằng để xây dựng thành công riêng, thương hiệu của họ, và cuối cùng, ảnh hưởng của họ không chỉ để những người xung quanh họ,mà với cả thế giới. Làm thế nào những cái tên nổi tiếng nhất trên Internet đang làm việc đó? Làm thế nào họ có thể tận dụng sự nổi tiếng của họ? Không phổ biến đi kèm với trách nhiệm? Sống cuộc sống của bạn với một mục đích lớn hơn so với chính mình luôn luôn là một mục tiêu lý tưởng của tuổi trẻ. Liệu đây có phải là lý tưởng của những người trẻ tuổi? Làm thế nào bạn có thể trở thành lực lượng mà các ổ đĩa thay đổi xã hội bằng hành động của bạn, các hoạt động từ thiện, hoặc thay đổi giáo dục?

Diễn giả:
Mr. Trần Đức Việt – Jvevermind, Vblogger
Mr. Hoàng Đức Minh – Social Activist
Mr. Hang Lam Trang Anh (Suboi) – Rapper
Ms. Dana Doan, Director, Lin Center
Mr. Đinh Nho Minh, Student, Co-Founder, Vietnam Youth Coopration Organization (VYCO)

Điều phối: Dr. Pham Quoc Loc, Vice Dean, Hoa Sen University

17:00

19:00

Highlights Hình ảnh

Location Địa điểm

“Forbes Vietnam – Under 30 summit” is held on May 12, 2015 at Gem Center, 08 Nguyen Binh Khiem Street, District 1, Ho Chi Minh City.

Sự kiện “Forbes Vietnam – Under 30 summit” diễn ra vào ngày 12.05.2015 tại GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

Sự kiện hứa hẹn là ngày hội dành cho cộng đồng các bạn trẻ đam mê kinh doanh và khởi nghiệp.

Contact us Liên hệ

Forbes Việt Nam
Vincom B, 72 Le Thanh Ton, Disc. 1, HCMC, VietnamVincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 8 3936 9499Điện thoại: +84 8 3936 9499
Fax: +84 8 3936 9495Fax: +84 8 3936 9495
Email: forbesvietnam@forbesvietnam.comEmail: forbesvietnam@forbesvietnam.com

For Speaking Opportunities: Cơ hội làm diễn giả:
Nguyễn Lan Anh (Ms)
Email: lananh.nguyen@forbesvietnam.com

For Sponsorship Inquiries: Cơ hội tham gia tài trợ:
Sale Department
Email:sale@forbesvietnam.com

For General Conference and Registration: Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khác:
Event Department
Email: registration@forbesvietnam.com

General QuestionThắc mắc
Please fill out the form below and someone will get in touch with you. Quý vị có câu hỏi về sự kiện của Forbes Việt Nam, vui lòng điền thông tin bên dưới

Fields marked with an * are required