VIE  -   ENG
2014 - Tiệc Tối Cùng Forbes Việt Nam|Gia Đình Doanh Nhân
EXPAND YOUR EXCITING

Overview Giới thiệu

Dinner with Forbes Vietnam with “Entrepreneur’s Family” theme held on 16/1 is the event for family of entrepreneur and leaders of top enterprises. Many of those have appeared on Forbes Vietnam magazines issued on Tet holiday 2014.

The event creates chances to exchange and intimate sharing within guests on the topic “Advantages and challenges in Vietnamese Entrepreneur’s Family, technology transferred between generations, management and decentralization”.

Tiệc tối cùng Forbes Việt Nam với chủ đề “Gia đình doanh nhân” diễn ra ngày 16/1, là sự kiện dành cho các gia đình doanh nhân và các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, rất nhiều người trong số họ xuất hiện trên tạp chí Forbes Việt Nam số Tết 2014.
Sự kiện tạo cơ hội giao lưu và chia sẻ thân mật giữa các khách mời xung quanh chủ đề “Các thuận lợi và thách thức trong gia đình doanh nhân Việt Nam, việc chuyển giao công nghệ giữa các thế hệ, cách quản lý và phân quyền.

ProgramChương trình

Thursday, January 16, 2014Thứ 5, Ngày 16 tháng 1 năm 2014

17:30

18:30

19:30

Highlights Hình ảnh

Location Địa điểm

Sheraton Saigon Hotel – 08 Dong Khoi Street, Ben Nghe, District 1, HCMC

Khách sạn Sheraton Sài Gòn -8 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, HCM