VIE  -   ENG
2014 - Forbes Việt Nam - Diễn Đàn Kinh Doanh
EXPAND YOUR EXCITING

Home Trang chủ

To celebrate the 1st year anniversary of Forbes Vietnam, Forbes Vietnam Business Forum, the biggest business event of the year will be held in July 3rd at Intercontinental Hotel, Ho Chi Minh City. This forum gathers leading speakers and business leaders in Vietnam.

 

Vietnam – Fresh Opportunities

The Vietnam economy has been emerging from a difficult period and has been showing signs of recovery. There remain many challenges, but also many new opportunities. What are these challenges and opportunities? How do business-leaders navigate their companies through this business climate? How would companies use technology and management innovation to maximize profit and foster changes? Where are the sources of funding for new investment? How should business leaders see their roles in building long-lasting economic prosperity and social stability for Vietnam? There’s no better place than Forbes Vietnam’s Business Forum 2014 in Ho Chi Minh City to engage the top minds of Vietnamese and international business leaders.

Kỷ niệm một năm kể từ khi ra mắt ấn bản đầu tiên (tháng 06.2013) Forbes Việt Nam tổ chức sự kiện lớn nhất trong năm với sự tham gia của nhiều diễn giả là các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Diễn đàn kinh doanh Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 3.7 tại khách sạn Intercontinental, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Việt Nam – Cơ Hội Mới

Nền kinh tế Việt Nam đang trỗi dậy sau một thời gian khó khăn và có những dấu hiệu phục hồi. Mặc dù còn nhiều những thách thức, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội. Những thách thức và cơ hội ấy là gì? Những nhà lãnh đạo, quản lý dẫn dắt công ty họ như thế nào trong điều kiện kinh doanh đó? Các doanh nghiệp nên sử dụng những sáng tạo công nghệ và quản trị như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận và thúc đẩy sự thay đổi? Đâu là nguồn vốn cho đầu tư mới? Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có vai trò như thế nào trong quá trình xây dựng Việt Nam thịnh vượng lâu dài và ổn định? Tìm câu trả lời tại Diễn đàn Kinh doanh 2014 của Forbes Việt Nam tổ chức tại TP. HCM ngày 3.7, nơi gặp gỡ của những nhà lãnh đạo kinh doanh hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.

ProgramChương trình

Thursday, July 3rd 2014Thứ năm, ngày 3 tháng 7 năm 2014

13:00

14:00

His Excellency Vu Duc Dam Deputy Prime Minister, The Socialist Republic of Vietnam

Mr. Rich Karlgaard, Publisher, Forbes

14:15

Ngài Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ông Rich Karlgaard, Phụ trách xuất bản, Forbes Toàn cầu

14:45

This session assess current economies situation including outlook for the economy: GDP projection, inflation, interest rates, monetary and fiscal policies. Economists, expert and top business leaders will share their views on the current stage of the economy, what challenges remain and what opportunities ahead. The panel will also discuss the progress of economics restructuring, and opportunities that come with new trade pacts such as Trans Pacific Partnership (TPP); issues on education and human resources.

Moderator: Mr. Pham Phu Ngoc Trai, Chairman, GIBC

Panelists:

Mr. Dang Huy Dong, Vice Minister, Ministry of Planning and Investment
Ms. Virginia Foote, US – Việt Nam Trade Council, President and CEO, Bay Global Strategy
Ms. Victoria Kwakwa, Country Director, World Bank
Mr. Nguyen Xuan Thanh, Economist, Director, Fulbright Program
Mrs. Nguyen Thi Mai Thanh, Chairwoman, REE Corp

Phần thảo luận tập trung vào tình hình kinh tế vĩ mô; dự báo GDP, lạm phát, lãi suất, các chính sách tiền tệ và tài khóa. Các nhà kinh tế, chuyên gia, các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu sẽ chia sẻ những đánh giá về tình hình kinh tế hiện nay, những thách thức và cơ hội phía trước. Các khách mời cũng thảo luận về quá trình tái cấu trúc kinh tế, cơ hội đến cùng với các hiệp định thương mại mới như TPP, các vấn đề giáo dục và nhân lực.

Điều phối: Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch, GIBC

Khách mời tham gia thảo luận:

Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bà Virginia Foote, Hội đồng thương mại Mỹ – Việt, Chủ tịch và CEO, Bay Global Strategy
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia, Ngân hàng thế giới
Ông Nguyễn Xuân Thành, Kinh tế gia & Giám đốc, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch, Tập đoàn REE

15:45

16:00

Over the challenging past few years, there are companies that have emerged stronger by consolidating their businesses, focusing on their core strength, and renovating business management, investing in new areas such as agriculture, education, healthcare, and started venturing to international markets… This panel, with speakers consisted of leaders of top companies, will discuss what it takes to get where they are, what they are doing differently to have a better outcome, and how they are contributing back to the society.

Moderator: Mrs. Cecilia Ma-Zecha, Program Director, Forbes Asia

Panelists:

Mr. Ly Ngoc Minh, Chairman, Minh Long I Corp
Mr. Nguyen Duc Thuan, Chairman, Thai Binh Shoes, Chairman of Vietnam Shoes and Leather Association
Mr. Phan Quoc Cong, CEO & Co-founder, ICP
Mr. Albert Ting, Chairman of CX Technology Corporation, Phu Hung Life Insurance and Phu Hung Securitie
Ms. Sherry Boger, CEO, Intel Products Vietnam

Trong những năm đầy thách thức vừa qua, có những công ty đã vượt lên mạnh mẽ hơn nhờ củng cố lại kinh doanh và quản trị, tập trung vào sức mạnh cốt lõi, hoặc mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe… Các khách mời của phiên thảo luận là những lãnh đạo của các công ty hàng đầu sẽ chia sẻ kinh nghiệm và tầm nhìn của họ trong phát triển doanh nghiệp qua giai đoạn khó khăn; họ đã làm khác như thế nào để có kết quả kinh doanh tốt hơn, và đóng góp trở lại cho cộng đồng ra sao.

Điều phối: Bà Cecilia Ma-Zecha, Giám đốc chương trình, Forbes Asia

Khách mời tham gia thảo luận:

Ông Lý Ngọc Minh, Chủ tịch, Minh Long I
Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch, Giày Thái Bình, Chủ tịch Hiệp hội Da Giày Việt Nam
Ông Phan Quốc Công, CEO & Nhà đồng sáng lập, ICP
Ông Albert Ting, Chủ tịch, Tập đoàn CX Technology, Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng và Chứng khoán Phú Hưng
Bà Sherry Boger, CEO, Intel Products Vietnam

17:00

Investment capital is vital for business growth. How to access sources of capital with minimized cost that could help sustain businesses? As many companies struggle to restructure their businesses and having problem raising funds, some are successful in finding new strategic partners and investors through M&A or issuing corporate bonds. How did they do that? What requires? The growth of Internet, mobile technology and its applications are creating unprecedented opportunities for companies to expand their businesses, not only locally but also globally. Where is Vietnam in this global technology evolution? How to take full advantage of the opportunities that the Internet brings? How to foster the growth of Vietnamese startups?

Moderator: Mr. Henry Nguyen, Managing General Partner, IDG Ventures Vietnam

Panelists:

Mr. Le Hong Minh, Chairman, VNG
Mr. Bui Quang Ngoc, CEO, FPT
Mr. Gian Tu Trung, Founder, PACE Institute
Mr. Mark Chang, CEO & Founder, Jobstreet.com
Mr. Fred Burke, Managing Partner, Baker & McKenzie, Vietnam

Vốn đầu tư quan trọng cho phát triển kinh doanh như máu với cơ thể. Làm thế nào để tìm được nguồn vốn đầu tư với chi phí thấp? Trong khi nhiều công ty vật lộn với việc tìm nguồn vốn mới, có những công ty thành công trong việc tìm được các đối tác chiến lược và nhà đầu tư, hoặc qua các hoạt động mua bán sáp nhập công ty, hoặc qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Họ làm như thế nào? Cần những yêu cầu gì? Sự phát triển của Internet, công nghệ di động và các ứng dụng đang tạo ra những cơ hội chưa từng có để các công ty mở rộng hoạt động không chỉ ở tầm địa phương mà còn quốc tế ra sao? Việt Nam đang ở đâu trong cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu? Làm thế nào để sử dụng hết các lợi thế cơ hội mà Internet mang lại? Làm thế nào để nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam phát triển?

Điều phối: Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Tổng giám đốc, IDG Ventures Vietnam

Khách mời tham gia thảo luận:

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch, VNG
Ông Bùi Quang Ngọc, CEO, FPT
Ông Giản Tư Trung, Nhà sáng lập, Viện PACE
Ông Mark Chang, CEO & Nhà sáng lập, Jobstreet.com
Ông Fred Burke, Tổng giám đốc, Baker & McKenzie Vietnam

18:00

19:00

20:00

Dialogue with Forbes Vietnam’s Special Guest, Malaysian Billionaire Tan Sri Dato’ Seri Vincent Tan Chee Yioun, Chairman, Berjaya Corporation Group of Companies

Trò chuyện với khách mời đặc biệt của Forbes Việt Nam, Tỉ phú Malaysia, Tan Sri Dato’ Seri Vincent Tan Chee Yioun, Chủ tịch, Tập đoàn Berjaya

Location Địa điểm