Under 30 Summit 2018 Under 30 Summit 2018

Bài trình bày: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thế hệ não bộ

Diễn giả: Tần Lê, CEO, EMOTIV INC.

PHIÊN THẢO LUẬN: Cuộc trò chuyện thế hệ

Diễn giả:

• Nguyễn Văn Quang Huy, Đồng sáng lập và CTO Holistics
• Đặng Thành Long, Đồng sáng lập, Saigon Artbook, sáng lập inpages.org
• Vũ Cát Tường, Ca sĩ, nhạc sĩ
• Phan Hoàng Lan, Cục Phát triển thị trường & Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC) – bộ Khoa học và Công nghệ

Điều phối: Lê Nguyễn Thiên Hương, Sáng lập, điều phối Hành động vì Sơn Đòong

Năm thành viên trong danh sách 30 Under 30 2018 của Forbes Vietnam sẽ chia sẻ giấc mơ, mục tiêu và những việc họ đang làm để đạt được điều đó. Cuộc thảo luận và trao đổi giữa họ và các khách mời sẽ giúp chúng ta hiểu về thế hệ trẻ của Việt Nam. Dù có liên quan hay không tới lĩnh vực công nghệ, những chia sẻ này sẽ cho thấy thế hệ trẻ của Việt Nam đang chuẩn bị cho tương lai của mình thế nào.

TRÒ CHUYỆN TRÊN SÂN KHẤU: Làm thế nào để thay đổi cuộc chơi?

Diễn giả: Rahul Chaudhary, CEO, CG Corp, Prestellar Ventures

TRÒ CHUYỆN TRÊN SÂN KHẤU: Công nghệ cho tất cả cùng hưởng lợi

Diễn giả:

• Rewaj Chettri, Sáng lập và giám đốc điều hành, NE Taxi, Ấn độ
• Chị em Honey Mya Win & Shwe Yee Mya Win, Đồng sáng lập và giám đốc điều hành, Chate Sat, Myanmar

PHIÊN THẢO LUẬN: Bàn về Tương lai

Diễn giả:

• Hùng Trần, nhà sáng lập Got It!
• Tần Lê, CEO, EMOTIV Inc
• Thông Đỗ, đồng sáng lập, MD, Arimo Inc.
• Lợi Lưu, CEO, Kyber Network

Điều phối: Lê Hoàng Uyên Vy, quản lý, quỹ ESP Capital

Trí tuệ nhân tạo, tự động hoá, block chain và làm thế nào để người Việt Nam có thể trở thành một phần của cuộc cách mạng? Phiên thảo luận của những nhóm nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nhân khởi nghiệp nổi bật của quốc tế và Việt Nam. Làm thế nào những tài năng này có thể hỗ trợ và tham gia vào quá trình đào tạo và thiết kế một hệ sinh thái cho những thay đổi này ở Việt Nam?

Bài Trình Bày: Barney Swan và cuộc viễn chinh đầu tiên trong lịch sử tới Nam Cực hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo (The South Pole Energy Challenge) và The Climate Force (chiến dịch nhằm mục tiêu làm sạch 326 tấn C02 trong 7 năm, đến năm 2025)

Điều phối: Nguyễn Thị Thu Trang, Sáng lập và Giám đốc điều hành, WildAct

Vui lòng đặt câu hỏi cho các diễn giả


Presentation: The Fourth Industrial Revolution and the Neurogeneration

Speaker: Tan Le, CEO, Emotiv INC.

Panel Discussion: Talk of Generation

Speakers:

• Nguyen Van Quang Huy, co-founder, CTO, Holistics
• Dang Thanh Long, co-founder, Saigon Artbook; founder inpages.org
• Vu Cat Tuong, singer, musician
• Phan Hoang Lan, Head of Planning - Finance, Department of Market Development and IT & Science Enterprises, Ministry of Science and Technology

Moderator: Le Nguyen Thien Huong, founder, manager #SaveSonDoong

Five selected members of the 2018 Forbes Vietnam 30 Under 30 list will share their stories of their dreams, their goals and what they are doing toward realizing those dreams and goals. As the stories are shared, questions will be asked to help audiences understand the young generation of Vietnam. Whether technology related or not, the stories and the discussions would reveal where the young people of Vietnam are preparing for their own future.

ONE ON ONE INTERVIEW: HOW TO BE A DISRUPTOR

Speaker: Rahul Chaudhary, CEO, CG Corp, Prestellar Ventures

ON STAGE INTERVIEW: TECHNOLOGY FOR INCLUSIVE GROWTH

SpeakerS

• Rewaj Chettri, CEO & Founder, NE Taxi, India
• Sisters Honey Mya Win & Shwe Yee Mya Win, CEO & Co-Founder, Chate Sat, Myanmar

Panel Discussion: Talk of The Future

Speakers:

• Hung Tran, Founder, CTO, Got It!
• Tan Le, CEO, EMOTIV Inc.
• Thong Do, co-founder, MD, Arimo Inc.
• Loi Luu, CEO, Kyber Network

Moderator: Le Hoang Uyen Vy, Partner, ESP Capital

Artificial Intelligence, Automation, Block chain, and how Vietnamese can be a part of the revolution? The panel discusses what Vietnamese groups, companies and talents are already doing overseas and in Vietnam. How young talents can help with training and creating an ecosystem for these changes to start in Vietnam.

Presentation: The South Pole Energy Challenge and The Climate Force

Speaker: Barney Swan Moderator: Nguyen Thi Thu Trang, CEO & Founder of Wildact

Please making questions for our speakers


Câu HỏiQuestion