VIE  -   ENG
2015 - Forbes Việt Nam - Diễn Đàn Kinh Doanh|Vượt Lên Dẫn Đầu
EXPAND YOUR EXCITING

Overview Giới thiệu

With gross domestic products (GDP) is expected to grow at 6% to 6.5% in 2015, Vietnam’s economy is growing steadily with major sectors showing signs of improvement. Businesses in manufacturing, trading and retails are expanding, especially among foreign direct investment companies. The real estate market shows positive movements, while the banking system is getting healthier thanks to recent restructuring efforts. On top of that, the prospect of joining Trans Pacific Partnership and other international trade pacts are presenting a unique opportunity for businesses to grow and taking the lead, not just in the domestic market, but also in the regional and international stage.

Under the theme “Taking The Lead”, Forbes Vietnam’s Business Forum 2015 will gather top minds among policy makers and the business community, to discuss the competitiveness of Vietnamese enterprises, opportunities to take the lead in the most dynamic economic sectors, and to share ideas and vision on how to get to the top.

Với tổng giá trị quốc nội (GDP) dự kiến tăng ở mức từ 6% tới 6,5% trong năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng một cách chắc chắn với những dấu hiệu tích cực ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Doanh nghiệp trong các lĩnh vực từ sản xuất, thương mại tới bán lẻ đều đang mở rộng hoạt động, đặc biệt trong khối doanh nghiệp FDI. Thị trường bất động sản có nhiều chuyển động tốt, trong khi hệ thống ngân hàng cũng đang mạnh khỏe dần lên nhờ vào những nỗ lực tái cơ cấu gần đây. Thêm vào đó, viễn cảnh tham gia vào Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và một số hiệp định thương mại quốc tế khác đang đưa đến cơ hội đặc biệt cho doanh nghiệp tăng trưởng và vượt lên dẫn đầu, không chỉ tại thị trường nội địa mà cả khu vực và quốc tế.

Với chủ đề “Vượt Lên Dẫn Đầu,” Diễn đàn Kinh doanh 2015 của Forbes Việt Nam sẽ là nơi tập trung những nhà hoạch địch chính sách và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, cùng thảo luận về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, những cơ hội để vươn lên vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực năng động nhất của nền kinh tế, và cùng chia sẻ tầm nhìn và ý tưởng để vươn lên vị trí dẫn đầu.

ProgramChương trình

Monday, August 17th 2015Thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2015

13:00

14:00

14:05

14:10

We are entering a new phase of development, with a larger playing field for both Vietnamese and international companies. What opportunities and challenges are Vietnamese companies facing? How well prepared are Vietnamese companies in this new reality? What can they do to improve their competitiveness, from business strategies and corporate management, to innovation and technology capacity? How to build powerful Vietnamese brands? How to invest effectively in human capital? Speakers, who are economists and leaders of leading companies, will discuss ways to foster competitive capacity that would push businesses to taking the lead in the economy.

Moderator: Mr. Nguyễn Xuân Thành, Economist, Director at Fulbright Economics School
Panelists:
Mr. Vũ Tiến Lộc, President, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)
Mr. Phạm Hồng Hải, CEO, HSBC Vietnam
Mr. Marco Breu, CEO, McKinsey Vietnam
Mrs. Somhatai Panichewa, CEO of Amata Vietnam
Mr. Mai Hữu Tín, Chairman and CEO, U&I Investment Corporation (Unigroup)

Chúng ta đang bước vào chu kỳ mới của sự phát triển, với sân chơi rộng lớn hơn cho cả các công ty trong nước và quốc tế. Các công ty trong nước đang có cơ hội và đối mặt với thách thức gì? Họ đang chuẩn bị ra sao trước tình hình mới? Họ có thể làm gì để cải thiện sức cạnh tranh, từ chiến lược kinh doanh tới quản trị doanh nghiệp, từ sáng kiến tới năng lực công nghệ? Làm thế nào để xây dựng được các thương hiệu Việt mạnh? Các khách mời là các nhà kinh tế, lãnh đạo của các công ty hàng đầu sẽ thảo luận về các phương thức nâng cao năng lực cạnh tranh có thể giúp doanh nghiệp vượt lên dẫn đầu trong nền kinh tế.

Điều phối: Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright
Diễn giả:
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch, VCCI
Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc, HSBC Việt Nam
Ông Marco Breu, CEO, McKinsey Việt Nam
Bà Somhatai Panichewa, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Amata Việt Nam
Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch & CEO, CTCP Đầu tư U&I (Unigroup)

15:20

15:45

Mr. Tony Fernandes, CEO of AirAsia, and Mr. Henry Nguyen, Chairman of Interactive Media.

Ông Tony Fernandes, Tổng giám đốc AirAsia, và Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Tổng giám đốc IDG Ventures Việt Nam

16:30

The economy is witnessing strong movements in some major sectors such as real estate, retail, consumer goods, agriculture, services… by some of the most active players in the economy, including both foreign investors and local companies. Who are they and what are they doing? What are their vision and strategies? What are the new ideas and innovative approaches being deployed and what can you learn from them? The panel features CEOs of the major players in their fields.

Moderator: Ms. Nguyễn Lan Anh, Executive Editor, Forbes Vietnam
Panelists:
Ms. Thái Hương, Chairwoman, TH Group
Mr. Lê Văn Quang, Chairman, Minh Phu Seafood Corp
Mr. Nguyễn Quốc Khanh, Chairman, AA Corporation
Mr. Johnathan Hạnh Nguyễn, Chairman, IPP
Mr. Nguyễn Bá Dương, Chairman, Coteccons

Nền kinh tế đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ trong một số lĩnh vực chính như bất động sản, bán lẻ, hàng tiêu dùng, nông nghiệp, dịch vụ… của một số doanh nghiệp năng động nhất, bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Họ là ai và họ đang làm gì? Tầm nhìn và chiến lược của họ là gì? Các ý tưởng mới, hướng tiếp cận sáng tạo đang được thực thi ra sao, và các doanh nghiệp khác có thể học được những gì từ họ? Phiên thảo luận này có những khách mời là các CEO của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực của họ.

Điều phối: Bà Nguyễn Lan Anh, Thư ký toà soạn, Forbes Việt Nam
Diễn giả:
Bà Thái Hương, Chủ tịch, tập đoàn TH
Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Thủy sản Minh Phú
Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch, AA Corporation
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch, IPP Việt Nam
Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Coteccons

17:30

19:00

19:05

Mr. Tran Dac Sinh, Chairman, HOSE

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch, HOSE

20:00

Top leaders of the major companies in the 50 Best Vietnamese Listed Companies will share their stories on various aspects on building good companies, from corporate governance, business management, human resources to branding, and leadership.

Moderator: Mr. Phạm Phú Ngọc Trai, Chairman, GIBC
Panelists:
Mrs. Nguyễn Thị Mai Thanh, Chairwoman, REE
Mr. Nguyễn Xuân Quang, Chairman, Nam Long Corp.
Mr. Phạm Tiến Dũng, Chairman, PV Drilling
Mr. Cao Hoài Dương, CEO, PVFCCo
Mrs. Cao Thị Ngọc Dung, Chairwoman, CEO, PNJ

Các nhà lãnh đạo của các công ty lớn trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2015 sẽ chia sẻ câu chuyện của họ về quá trình tạo dựng công ty tốt, từ khía cạnh quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, nhân sự cho tới xây dựng thương hiệu và phong cách lãnh đạo.

Điều phối: Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch, GIBC
Diễn giả:
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch, REE
Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch, Nam Long
Ông Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc, PV Drilling
Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc, PVFCCo
Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, PNJ

21:00

Highlights Hình ảnh

Location Địa điểm

Forbes Vietnam – Business Forum 2015 will be held at InterContinental Asiana Saigon, Ho Chi Minh City.

The hotel is offering all Forbes Vietnam Business Forum 2015 participants a special delegate rate.

Please contact the following for assistance with your room reservations:

Mr Thanh
Booking service
Tel: +84 8 3520 9999 – Ext: 4219
Email: luutien.thanh@ihg.com

Kindly note that all room bookings will be subjected to the terms and conditions of the InterContinental Asiana Saigon Hotel.

Forbes Việt Nam – Diễn Đàn Kinh Doanh 2015 sẽ diễn ra tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon, thành phố Hồ Chí Minh.

Khách sạn sẽ có những ưu đãi đặc biệt dành cho các đại biểu tham gia hội nghị lưu trú tại khách sạn.

Vui lòng liên hệ để đặt chỗ:

Mr Thành
Phụ trách đặt phòng
Số điện thoại: +84 8 3520 9999 – Số nội bộ: 4219
Email: luutien.thanh@ihg.com

Vui lòng lưu ý tất cả các đặt phòng đều tuân theo các điều khoản và quy định của khách sạn Intercontinental Asiana Hotel.

The list Danh sách

the-list-top-50-company

the-list-top-50-company