VIE  -   ENG
2017 - Diễn Đàn Kinh Doanh 2017
EXPAND YOUR EXCITING

Overview Tổng quan

After two decades of growth with a lot of ups and downs, Vietnam’s economy has entered a new phrase of development, which seems to be focusing on sustainable goal. The government has significantly cut down on budget spending and public investment, while encouraging and facilitating growth of the private sectors. Better macro economics management has resulted in lower interest rates, stable inflation and foreign exchange rates.  The Vietnamese government aims to define itself as a “Facilitating government.” This is happening as the world is witnessing a strong recovery worldwide, despite political tumoil and setbacks. The World Bank in June forecasts that global economic growth will strengthen to 2.7 percent in 2017 as a pickup in manufacturing and trade, rising market confidence, and stabilizing commodity prices allow growth to resume in commodity-exporting emerging market and developing economies.

Against this backdrop, the business sector in Vietnam is at the best position to thrive and reach its full potential in decades. After two decades of capitalization and building its capacity, companies can tap on opportunities not just at home market but also regional and international markets. They also can leap if they can make the most of the Industrial Revolution 4.0 – the current trend of automation and data exchanges. The challenges lie at having the best strategy to embrace opportunities in this fast changing world.

Organized in Vietnam for the fourth time, under the theme “Embracing A Changing World”, Forbes Vietnam’s Business Vietnam 2017 gathers the top minds among business community, policy makers and thinkers, to address the challenges, discuss opportunities  and exchange ideas that could help businesses to make the most of the changes. The forum provide the best networking platform among top business leaders in Vietnam as well as foreign companies seeking to do businesses in Vietnam.

Sau hai thập kỷ tăng trưởng với nhiều thăng trầm và biến động, nền kinh tế Việt Nam đã bước vào một giai đoạn phát triển mới, với dấu hiệu dường như tập trung cho các mục tiêu bền vững. Chính phủ đã cắt giảm đáng kể chi tiêu ngân sách và đầu tư công trong lúc khuyến khích và tạo điều kiện phát triển khối tư nhân. Công tác quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả hơn đã giúp giảm lãi suất, bình ổn lạm phát và tỉ giá hối đoái. Chính phủ hướng đến mục tiêu trở thành “chính phủ kiến tạo” trong bối cảnh thế giới đang sự hồi phục kinh tế mạnh mẽ, bất chấp các biến động về chính trị. Tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 2,7% trong năm 2017 nhờ hồi phục trong ngành sản xuất và thương mại, lòng tin của thị trường tăng cao và giá hàng hoá bình ổn cho phép các nền kinh tế đang phát triển khôi phục tăng trưởng.

Trong lúc đó, giới kinh doanh Việt Nam đang ở vị thế tốt để phát triển và đạt được tiềm năng cao nhất sau nhiều thập kỷ. Sau hai thập kỷ tích lũy vốn và xây dựng năng suất, các công ty giờ có thể tiếp cận những cơ hội không chỉ tại thị trường trong nước mà còn ở các thị trường trong khu vực và quốc tế. Họ cũng có thể phát triển nhảy vọt nếu có thể tận dụng tối đa Cách mạng Công nghiệp 4.0 – Xu hướng mới về trao đổi dữ liệu và tự động hoá. Thách thức nằm ở việc họ có được chiến lược tốt nhất để nắm bắt cơ hội trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng hay không.

Được tổ chức tại Việt Nam lần thứ tư với chủ đề “Đón nhận thế giới đang đổi thay,” Diễn đàn kinh doanh 2017 của Forbes Vietnam quy tụ những bộ óc hàng đầu của ngành kinh doanh, giới làm chính sách và các nhà tư tưởng nhằm vạch ra những thách thức, thảo luận những cơ hội và trao đổi những sáng kiến để giúp giới doanh nghiệp tận dụng những thay đổi sao cho có lợi nhất. Diễn đàn là môi trường trao đổi và giao lưu tốt nhất trong giới lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, cũng như những doanh nghiệp nước ngoài đang tìm cách kinh doanh tại Việt Nam.

AgendaChương trình

14/09/201714/09/2017

13:00

14:00

14:05

14:15

14:35

Understanding this changing world and the new order being esablished helps us nagivate the changes and make the most of the environment, both locally and internationally. Recent political earthquakes around the world are reshaping the way we do business among countries, most recently the turnaround of TPPs and trade relationships between the US, the world’s largest economy, and other markets including Vietnam. The rise of new technologies, from data mining to Internet of Things, is disrupting business worldwide. In Vietnam, how the government and businesses are adapting to these changes, both in term of policies and action? What are the business outlook for Vietnam in the next few years, and what could foster growth more than our expectation? We invite policy makers, thinkers and top economics expert to share their view.

Speaker: 

Binod Chaudhary, Chairman, CG Corp Global and Chaudhary Group

Don Lam, Co-Founder and CEO, VinaCapital

Nguyen Duc Thuan, Chairman, TBS

Somhatai Panichewa,Chairperson of Invesment Board, President, Amata Vietnam

Moderator: Kelly Strzepek, Dr Innovation Champion, Embassy of Australia 

Việc hiểu rõ về thế giới đang thay đổi cùng với trật tự mới đang được thiết lập sẽ giúp chúng ta định vị được những thay đổi nhằm tận dụng tối đa môi trường, cả trong nước lẫn quốc tế. Những biến động chính trị gần đây trên thế giới đang tái định hình cách chúng ta làm ăn ở các nước, gần đây nhất là sự đổ vỡ của TPP và quan hệ thương mại giữa Mỹ (nền kinh tế lớn nhất thế giới) và những thị trường khác, bao gồm Việt Nam. Sự trỗi dậy của những công nghệ mới, từ khai thác dữ liệu đến Internet Vạn vật đang làm xáo động ngành kinh doanh trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chính quyền lẫn giới doanh nghiệp đang thích ứng với những thay đổi này ra làm sao, cả trên phương diện chính sách lẫn thực thi? Viễn cảnh kinh doanh nào cho Việt Nam trong vài năm tới, và điều gì có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng vượt mong đợi của chúng ta? Chúng tôi mời đến những nhà thực hiện chính sách, nhà tư tưởng và chuyên gia kinh tế hàng đầu đến để chia sẻ quan điểm của họ.

Diễn giả:

Binod Chaudhary, Chủ tịch, Tập đoàn CG Corp và Tập đoàn Chaudhary

Don Lam, Nhà sáng lập và giám đốc điều hành, VinaCapital

Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch, TBS

Somhatai Panichewa, Chủ tịch Ban đầu tư, Chủ tịch, Amata Việt Nam

Điều phối: Kelly Strzepek, Tiến sĩ Cố vấn đổi mới sáng tạo, Đại sứ quán Úc

15:15

15:45

As the economy changes its shapes and sizes, both opportunities and challenges arise forcing companies to have a longtime vision as well as a flexible strategy to be able to quickly adapt with the new reality.  The last few years have witnessed a lot of companies evolved. They tap in opportunities by investing in new industries. They either continue to strengthen their core businesses or totally taking in a new direction. How they are doing it? What in the minds of the top leaders when embracing these changes? How are their building their strategy to prepare for the changes that the market are leading them? We invite leaders of some of the most dynamic companies to share and exchanges their views on building strategy to change.

Speaker: 

Vaishali Rastogi, CEO , Boston Consulting Group in South East Asia

Dang Van Thanh, President, TTC Group

Nguyen Duc Vinh, Member of Board of Directors, CEO, VPBank

Dang Minh Phuong, Chairwoman & CEO, Minh Phuong Logistics Corporation

Moderator: Nguyen Lan Anh, Executive Editor, Forbes Vietnam

Trong bối cảnh nền kinh tế thay đổi về hình thức lẫn quy mô, nhiều thách thức lẫn cơ hộ nổi lên đang buộc các công ty phải có tầm nhìn dài hạn cũng như chiến lược linh hoạt nhằm nhanh chóng thích ứng với thực tế mới. Vài năm qua đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp tham gia – họ tiếp cận với các cơ hội bằng cách đầu tư vào những ngành mới. Họ tiếp tục củng cố mảng kinh doanh lõi của mình hoặc hoàn toàn đi theo hướng mới. Họ đang làm thế như thế nào? Những nhà lãnh đạo hàng đầu nghĩ gì khi đón nhận những thay đổi này? Họ đang xây dựng chiến lược như thế nào để chuẩn bị cho những thay đổi đang được thị trường dẫn dắt? Chúng tôi mời đến những công ty năng động nhất để chia sẻ và trao đổi quan điểm của họ trong việc xây dựng chiến lược thay đổi.

Diễn giả:

Vaishali Rastogi, Giám đốc điều hành, Boston Consulting Group tại Đông Nam Á

Đặng Văn Thành, Chủ tịch, Tập đoàn TTC

Nguyễn Đức Vinh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, VPBank

Đặng Minh Phương, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, Minh Phương Logistics

Điều phối: Nguyễn Lan Anh, Thư ký tòa soạn, Forbes Vietnam

16:30

After more than two decades of doing businesses, many companies are now facing with the task of handing leadership to the next generation, given they are family businesses, or companies whose founders or top leaders are now at the age when the most important issue is transfering power to new leaders. This is a reality for family businesses around the world, and especially a pressing issue in Asia, where most companies started as family businesses. How to best prepare for the future? What kind of conflicts that generations have to solve, and how do they solve it? How to ensure the next generation preserve the company’s value and legacy while bringing new values and changes? We invite the people who are experiencing the challenges, and experts who can share best strategy to prepare the leadership of the next generation.

Speaker: 

Tran Hung Huy, Chairman of the Board , ACB Bank

Nguyen Trung Tin, CEO, Trung Thuy Group

Pham Hong Hai, CEO, HSBC Vietnam

Le Thu Thuy, Vice president of the Board, SeABank

Moderator: Luong Tuan Nghia, Vice president, Viet Hung Urban Development & Investment JSC 

Sau hơn hai thập kỷ kinh doanh, nhiều công ty hiện đang đối mặt với trọng trách trao lại quyền lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo, trong bối cảnh họ là những doanh nghiệp gia đình, hoặc là những công ty có người sáng lập / lãnh đạo hàng đầu hiện đang ở độ tuổi mà vấn đề quan trọng nhất là chuyển trao quyền lực cho lứa lãnh đạo tiếp theo. Đây là hiện thực cho những doanh nghiệp gia đình trên khắp thế giới, đặc biệt đây còn là vấn đề nổi cộm ở châu Á, nơi phần lớn các doanh nghiệp khởi sự là những công ty gia đình. Làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai? Các thế hệ phải giải quyết những loại mâu thuẫn gì, và họ làm điều đó ra sao? Làm thế nào để đảm bảo thế hệ tiếp theo gìn giữ được giá trị và di sản của công ty trong lúc mang đến những giá trị và thay đổi mới? Chúng tôi mời đến những người đang phải đối mặt với những thách thức này, cùng những chuyên gia để chia sẻ sách lược tốt nhất trong việc chuẩn bị quyền lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo.

Diễn giả: 

Trần Hùng Huy, Chủ tịch hội đồng quản trị, Ngân hàng ACB

Nguyễn Trung Tín, Tổng giám đốc, Trung Thủy Group

Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc, HSBC Việt Nam

Lê Thu Thủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, SeABank

Điều phối: Lương Tuấn Nghĩa, Phó chủ tịch, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Hưng (VIHAJICO)

17:30

19:00

19:30

19:45

Winning Locally and Internationally. On stage one on one interview with Nepalese billionaire Binod Chaudhary about how he has built a business empire spanning Asia.

Moderator: Nguyen Bao Hoang, Chairman, Interactive Media, Forbes Vietnam

Managing General Partner, IDG Ventures Vietnam.

Chiến thắng trong nước và quốc tế. Phỏng vấn trực tiếp trên sân khấu cùng tỉ phú Binod Chaudhary (Nepal) về cách ông xây dựng một doanh nghiệp trải rộng khắp châu Á.

Điều phối: Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch, Công ty TNHH Truyền thông tương tác.

Tổng giám đốc, Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam.

20:15

21:00

Highlights name Điểm nhấn

Accommodation Địa điểm

GEM Center, 8 Nguyen Binh Khiem, DaKao, District 1, Ho Chi Minh

GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Application Đăng kí

GIAVE_BF_700x400_VN_2

Diễn đàn Kinh doanh Forbes Việt Nam 2017 giới hạn chức danh khách tham dự: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc và các lãnh đạo cao cấp từ các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế

 

GIAVE_BF_700x400_ENG_2

Forbes Vietnam Business Forum 2017 will limit attendee positions as Chairman, Vice President, General Manager and Senior Leaders from Vietnamese and international enterprises.

 

Contact us Liên hệ

Forbes VietnamForbes Việt Nam
Vincom B, 72 Le Thanh Ton, Disc. 1, HCMC, VietnamVincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3936 9499Điện thoại: +84 28 3936 9499
Fax: +84 28 3936 9495Fax: +84 28 3936 9495
Email: forbesvietnam@forbesvietnam.comEmail: forbesvietnam@forbesvietnam.com

For Speaking Opportunities: Cơ hội làm diễn giả: 
Lan Anh Nguyen
Email:
lananh.nguyen@forbesvietnam.com

For Sponsorship Inquiries: Cơ hội tham gia tài trợ: 
Sales Department / Bộ phận Kinh doanh
Email: 
Sales@forbesvietnam.com

For General Conference and Registration: Đăng ký tham gia sự kiện và các thông tin khác: 
Event Department / Bộ phận Tổ chức sự kiện
Email: Businessforum@forbesvietnam.com hoặc Hotline: 0933 244 600

 

General QuestionThắc mắc
Please fill out the form below and someone will get in touch with you. Quý vị có câu hỏi về sự kiện của Forbes Việt Nam, vui lòng điền thông tin bên dưới

Fields marked with an * are required